Indikátor typu Myersové a Briggsové® (MBTI), založený na Jungově teorii osobnosti, je celosvětově využívaný model pro porozumění osobnosti a pochopení rozdílů mezi lidmi. Podle časopisu Fortune 500® 70% společností používá osobnostní typologii pro zlepšení efektivity svých pracovníků. Coaching Systems využívá inventářů založených na MBTI® a pořádá koučovací programy a tréninky, které jsou určeny k tomu, aby klientům pomohly zlepšit jejich vůdčí schopnosti, sestavit efektivnější týmy (a být jejich součástí) a zvýšit produktivitu prodejních týmů. Účastníci těchto rozvojových projektů procházejí tříkrokovým procesem stanovení osobnostního typu – od vyplnění inventáře, přes vlastní odhad až po diskusi s kvalifikovaným konzultantem.

Podstata teorie vychází ze zkoumání rozdílů mezi lidmi v tom, jak lidé přijímají informace a jak se rozhodují. Jedná se o rozdíly ve fungování psychických funkcí zpracování informací (vnímání) a rozhodování.

Čtyři dichotomie podle MBTI

Všech 16 osobnostních typů podle MBTI je uvedeno v následující tabulce osobnostních typů.

Tabulka typů podle MBTI

Osobnostní typ chápeme jako důležitou složku k pochopení týmů, pomůcku při koučování, vedení týmů, ke zlepšení zákaznických vztahů a k prodejní výkonnosti.  Z těchto konceptů vycházíme při hledání řešení pro naše klienty.

Výhody vyplývající z pochopení Osobnostní typologie:

1. Lépe pochopíte své vlastní preference. Získáte cenné informace o svých silných stránkách a také podněty pro úvahy, na co si dávat pozor v různých situacích, co jsou možná slabá místa vašeho osobnostního typu.

2.  Budete schopni lépe přizpůsobit svůj komunikační styl různým osobnostním typům. Významné je to zejména pro prodejní rozhovory a prezentace, při vedení zaměstnanců nebo při „prodeji" nápadů manažerskému týmu.

3. Můžete lépe komunikovat s klíčovými zákazníky, zaměstnanci nebo i s vaším manažerem. Když se naučíte „jazyk" různých osobnostních typů, můžete přizpůsobit svůj styl kladení otázek  a poskytování informací kognitivnímu stylu osoby, s níž hovoříte.

4. O konfliktech a odlišnostech v pracovních stylech můžete diskutovat společným jazykem, kterému bude rozumět celý tým. To umožňuje  týmu efektivně řešit konflikty a navzájem využívat své silné stránky.