Sales audit
 • Je pro Vás důležité vědět, jaká je efektivita Vašeho obchodního týmu?
 • Pojďte si vyzkoušet, jak Vám mohou pomoci spolujízdy.
 • Je pro vás obtížné převést obchodní strategii do každodenní práce vašich zástupců?
 • Váháte, která měřítka výkonu vašich obchodních zástupců jsou ta klíčová?
 • Pojďte zjistit, proč konkurence využila diagnostický nástroj zaměřený na audit obchodních týmů a prodejních procesů.
 • Máte zájem o diagnostiku HR a prodejních procesů, silných a slabých stránek celého týmu i jednotlivých obchodních manažerů a obchodních zástupců?

Klíčová témata

 • zjištění silných a slabých stránek jednotlivých prodejců
 • analýza silných stránek (charakteristik) úspěšných prodejců
 • analýza manažerských dovedností manažerů obchodního týmu
 • diagnostika prodejních procesů v obchodním oddělení (týmu)
 • návrh řešení pro další rozvoj jednotlivých členů týmu (prodejců)
 • návrh řešení pro optimalizaci prodeje a týmových procesů 
 • návrh způsobů komunikace a realizace navržených řešení

Hlavní přínosy

 • zjistíte, v čem je váš obchodní tým silný a v čem má naopak rezervy
 • budete schopni vyhodnotit efektivitu vaší obchodní strategie
 • získáte doporučení pro rozvoj celého obchodního týmu i jednotlivých členů
 • budete schopni optimalizovat prodejní a HR procesy

Určeno pro

 • obchodní a prodejní týmy 

Nástoje (formy)

 • individuální rozhovor s managementem obchodního oddělení
 • individuální rozhovor s jednotlivými členy týmu
 • (dvojité a trojité) spolujízdy při výkonu práce
 • development centrum (vč. dohodnuté psychodiagnostiky)

Časový rozsah

 • zpravidla 1 měsíc (v závislosti na velikosti obchodního týmu)

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
8 kroků prodeje

Cíl programu:

 • Zlepšit úspěšnost obchodních jednání. 
 • Zvýšit prodejní výkon, obrat i zisk u nových i stávajících zákazníků. 
 • Posílit efektivitu jednání s klientem. 
 • Umět lépe zvládat námitky. 
 • Přesvědčivěji prezentovat výhody nabízených produktů a užitku pro zákazníka. 
 • Zvýšit motivaci prodejců pro vlastní rozvoj a další zvyšování úspěšnosti. 
 • Umět přenést znalosti a dovednosti do praxe.

 

Hlavní přínosy:

 • Rozvine u prodejců klíčové dovednosti pro identifikaci zákazníkových potřeb a zvládání složitých prodejních situací.
 • Zavedení struktury do prodejní komunikace, podpoří zavedení jednotné prodejní strategie.
 • Osvojení si principů efektivního vedení prodejních rozhovorů a pochopení důležitosti jednotlivých fází prodejní komunikace.
 • Úspěšnější zvládání námitek a přesvědčivější prezentace vlastních produktů.
 • Pomůže prodejcům vést jednání profesionálním způsobem i s problematickými zákazníky.
 • Poskytne metodu pro analýzu a zdokonalování vlastního výkonu.
 • Přispěje k budování větší loajality zákazníků a k trvalejším vztahům s nimi.
 • Získání inspirace pro další rozvíjení svých prodejních schopností.

Obsah:

 • Role a profil úspěšného prodejce.
 • Principy a zásady efektivní komunikace v prodeji.
 • Postup „8 kroků prodeje“.
 • Příprava prodejního rozhovoru.
 • Vedení prodejního rozhovoru (zahájení, zjišťování potřeb a situace zákazníka, prezentování nabídky, překonávání námitek, uzavírání rozhovoru).
 • Péče o zákazníka, rozvíjení dlouhodobých vztahů.
 • Nácvik jednotlivých fází prodejního rozhovoru na konkrétních situacích z praxe.
 • Hraní rolí, rozbor konkrétních situací.
 • Vyhodnocení prodejního rozhovoru.
 • Akční plány.

Časový rozsah:       

 • 2 dny, doporučujeme doplnit následným kurzem  za 6 – 8 týdnů (1 den)

Ambasador:             RNDr. Radek Machač

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Partnerský prodej
 • Potřebujete zvýšit efektivitu prodeje?
 • Chcete lépe poznat své silné a slabé stránky v prodeji?
 • Je pro Vás důležité nejen rychle prodat, ale i mít dlouhodobé a spokojené klienty (zákazníky)? 
 • Jaké dovednosti považujete u prodejce za určující?  

Klíčová témata           

 • role a charakteristika úspěšného prodejce
 • základy efektivní prodejní komunikace
 • 8 kroků (fází) prodeje (se zaměřením na vedení prodejního rozhovoru, zjišťování potřeb, prezentaci nabídky, uzavření prodeje)
 • práce s námitkami zákazníků
 • předpoklady dlouhodobého vztahu s klienty

Hlavní přínosy

 • osvojíte si principy efektivního prodeje
 • vyzkoušíte si v praxi klíčové prodejní dovednosti
 • získáte inspiraci k dalšímu rozvoji prodejních dovedností
 • poznáte lépe sami sebe, své silné a slabé stránky v roli prodejce
 • získáte praktická doporučení, jak docílit efektivnějšího prodeje i jak získat dlouhodobé a spokojené klienty

Určeno pro

 • prodejce, obchodní zástupce a sales (prodejní) manažery
 • všechny, kteří jsou v kontaktu se zákazníky
 • pracovníky marketingu

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • sdílení know how (zkušeností, best practices)

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
MBTI v prodeji
 • Chcete lépe poznat své silné a slabé stránky v prodeji?
 • Zdají se Vám někteří zákazníci jiní či obtížnější než ti ostatní?
 • Je pro Vás důležité mít efektivní tým obchodních zástupců?
 • Co Vás napadá při spojení slov úspěšnost prodeje a osobnost?

Klíčová témata

 • základy osobnostní typologie dle MBTI
 • vliv různých osobností na vedení prodejního rozhovoru
 • komunikace s různými typy klientů
 • práce s preferencemi a styly jednání, které méně používáme
 • jednání s „obtížným“ zákazníkem
 • analýza prodejního týmu dle MBTI

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základy osobnostní typologie dle MBTI
 • uvědomíte si, že každý klient je specifický a vyžaduje odlišný přístup 
 • poznáte lépe sami sebe, svůj tým a své klienty z hlediska různých osobnostních typů
 • zjistíte, jak Váš osobnostní typ ovlivňuje způsob vedení prodejního rozhovoru
 • získáte praktická doporučení, jak pracovat s různými typy zákazníků i jak zefektivnit firemní komunikaci
 • dozvíte se, jak můžete zvyšovat úspěšnost prodeje a současně spokojenost zákazníků

Určeno pro    

 • prodejce, obchodní zástupce a sales (prodejní) manažery
 • pracovníky obchodních oddělení, klientských center a zákaznických linek
 • všechny, kteří jsou v prodejním a servisním kontaktu se zákazníky
 • prodejní týmy

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • případové studie
 • na přání zákazníka lze použít i formu videotréninku

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Dovednosti vyjednávání
 • Potřebujete zvýšit svou sebejistotu při vyjednávání se zákazníky?
 • Chcete se naučit základním principům efektivního vyjednávání v prodeji?
 • Naučte se překonávat námitky Vašich zákazníků.
 • Co se Vám spojí se slovem námitka, jaké jsou Vaše pocity?
 • Jak podle Vás vypadá ideální vyjednávač?

Klíčová témata

 • kdy a proč vyjednávat v prodeji
 • zásady efektivního vyjednávání
 • profesionální překonávání námitek
 • vyjednávání s různými typy zákazníků
 • překážky úspěšného vyjednávání a jejich překonávání

Hlavní přínosy

 • osvojíte si principy úspěšného vyjednávání
 • vyzkoušíte si v praxi základní vyjednávací strategie
 • naučíte se reagovat na námitky zákazníků
 • posílíte svou sebejistotu při vyjednávání

Určeno pro

 • prodejce, obchodní zástupce a sales (prodejní) manažery
 • produktové a projektové manažery
 • všechny, kteří jsou v kontaktu se zákazníky

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • videotrénink

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Spolujízdy (Double-visits)
 • Chcete získat okamžitou zpětnou vazbu na Vaše vedení prodejního rozhovoru? 
 • Nevíte si rady s konkrétním zákazníkem? Je pro Vás jednání s ním obtížné?
 • Snažíte se neustále rozvíjet své prodejní dovednosti?
 • Zajímá Vás, jak ještě zvýšit efektivitu Vašeho prodeje?
 • Prošel Váš tým již tréninkem mimo terén a nyní byste chtěl své prodejce posunout na další kvalitativní úroveň?   

Klíčová témata

 • stanovení cílů jednotlivých prodejních návštěv
 • pozorování prodejních rozhovorů 
 • práce s osobním stylem vedení prodejního rozhovoru
 • definice konkrétních výstupů a cílů dalšího rozvoje
 • podrobná zpětná vazba po návštěvách i na závěr celého dne

Hlavní přínosy

 • obdržíte okamžitou zpětnou vazbu na Vaše vedení prodejního rozhovoru
 • získáte konkrétní cíle a výstupy k dalšímu rozvoji
 • prožijete intenzivní koučování přímo v terénu
 • posílíte uvědomění svých silných stránek i rozvojových oblastí
 • získáte cenné postřehy k zvýšení efektivity Vašeho prodeje – u jednotlivých prodejců i týmu jako celku

Určeno pro

 • prodejce, obchodní zástupce a sales manažery
 • všechny, kteří se zajímají o osobní rozvoj a zlepšení svých  prodejních dovedností
 • všechny, kteří jsou v prodejním kontaktu se zákazníky

Formy

 • individuální koučování v terénu
 • náslech a pozorování 
 • práce se zpětnou vazbou

Časový rozsah

 • 1 den

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Koučování prodejních manažerů (Triple-visits)

 • Chcete získat okamžitou zpětnou vazbu na to, jak koučujete své podřízené? 
 • Nevíte si rady s konkrétním prodejcem? Je pro Vás jeho koučování obtížné?
 • Prošel jste kurzem koučování a nyní chcete znát zpětnou vazbu na to, jak umíte aplikovat naučené dovednosti v praxi?
 • V čem vnímáte přínos koučování při konkrétní práci oproti koučování mimo terén?
 • Je pro Vás důležité získat praktické a konkrétní výstupy pro další rozvoj Vašich koučovacích a manažerských dovedností?

Klíčová témata

 • pozorování koučovací praxe v průběhu celého dne
 • práce s osobním stylem koučování podřízených (se zaměřením na prodej)
 • analýza silných stránek a rozvojových oblastí
 • podrobná zpětná vazba na závěr celého dne
 • definice konkrétních výstupů a doporučení pro další rozvoj

Hlavní přínosy

 • obdržíte okamžitou zpětnou vazbu na koučování a vedení svých podřízených
 • získáte konkrétní cíle a výstupy k dalšímu rozvoji
 • prožijete intenzivní koučování přímo v terénu
 • posílíte uvědomění svých silných stránek i rozvojových oblastí
 • získáte cenné postřehy k zvýšení efektivity koučování  podřízených

Určeno pro

 • manažery a vedoucí prodejních týmů
 • potenciální kandidáty na vedení prodejních týmů
 • všechny, kteří se zajímají o osobní rozvoj a zlepšení svých koučovacích dovedností (se zaměřením na prodej)
 • všechny, kteří prošli kurzy koučování a zajímají se o zpětnou vazbu na své koučování v praxi

Formy

 • individuální koučování v terénu
 • pozorování a rozbor
 • práce se zpětnou vazbou

Časový rozsah

 • 1 den  

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
360° ZV
 • Potřebujete získat detailní podněty pro nastavení individuálních nebo skupinových rozvojových plánů?
 • Chcete lépe poznat potenciál, silné a slabé stránky zaměstnanců Vaší společnosti?
 • Chcete rozvíjet firemní kulturu směrem k otevřené komunikaci a zpětné vazbě?
 • Přemýšlíte nad způsobem, jak vyhodnotit efektivitu vzdělávacího programu?

Klíčové charakteristiky

 • 360° zpětná vazba je moderní a efektivní nástroj pro zjišťování potenciálu, úrovně dovedností a popis chování (silných stránek a rozvojových potřeb hodnoceného)
 • konkrétní dovednosti (kompetence) a projevy chování hodnotí sám hodnocený, jeho nadřízený, podřízení, kolegové, interní a externí zákazníci
 • díky anonymitě hodnotitelů lze získat upřímnější a otevřenější zpětnou vazbu
 • on-line forma dotazníků zvyšuje flexibilitu celého procesu hodnocení
 • výsledná individuální zpráva popisuje výsledky hodnocení od jednotlivých skupin hodnotitelů i souhrnnou zpětnou vazbu na jednotlivé dovednosti, interpretaci a užitek výsledků pak ještě zvyšují konkrétní doporučení a komentáře hodnotitelů

Hlavní přínosy

 • rychlým způsobem získáte detailní zpětnou vazbu od svých kolegů, nadřízeného a klientů
 • zjistíte, jak Vás druzí vnímají
 • můžete konfrontovat svůj sebenáhled a získáte inspiraci pro svůj další rozvoj
 • výstupy z 360° zpětné vazby lze využít při tvorbě individuálních i skupinových rozvojových plánů a pro následné vyhodnocení efektivity vzdělávacího programu (tréninků i koučování)
 • získáte jeden ze zdrojů informací pro hodnocení a hodnotící rozhovory

Určeno pro

 • všechny, kteří vedou týmy nebo pracují s klienty (interními i externími)
 • manažery všech úrovní, vedoucí týmů, projektové manažery
 • prodejce, obchodní zástupce a reprezentanty

Formy

 • on-line vyplnění anonymního dotazníku 360° zpětné vazby

Časový rozsah

 • samotné vyplnění dotazníku trvá průměrně 30 minut (v závislosti na počtu sledovaných kompetencí)
 • celý projekt obvykle trvá 6-8 týdnů od zadání zakázky do předání výsledných individuálních reportů

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

 

 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
DC pro management
 • Znáte ve firmě své talenty?
 • Potřebujete metodu, která Vám pomůže odhalit potenciál zaměstnanců?
 • Zvažujete zavedení Development center, ale nemáte s nimi zkušenost?
 • Chcete nastavit individuální anebo skupinové rozvojové plány?
 • Hledáte metodu, která Vám pomůže změřit efektivitu vzdělávacího programu?

Klíčové charakteristiky

 • jedno až dvoudenní program, jehož cílem je zjistit aktuální stav dovedností pracovníka a především pak jeho potenciál k budoucímu rozvoji. Hodnocení probíhá na základě předem stanovených kritérií nebo kompetencí
 • účastníci během intenzivního programu plní řadu samostatných a interaktivních úkolů (modelové situace, týmová práce, případové studie, prezentace, testy a dotazník, znalostní testy, interview, kompetenční rozhovory)
 • development centrum je vedeno zkušeným moderátorem, účastníky během celého programu hodnotí vyškolení interní a externí hodnotitelé. Development centrum je možné doplnit o průběžnou rozvojovou zpětnou vazbu
 • výstupem je individuální zpráva popisující aktuální úroveň dovedností kandidáta, jeho motivaci, potenciál, dále pak doporučení pro další práci s kandidátem (doporučení dalšího rozvoje, doporučení pro manažera). Na základě výstupů z DC lze také sestavovat individuální a skupinové rozvojové plány

Hlavní přínosy

 • díky intenzitě a rozsahu programu získáte maximum informací pro zhodnocení potenciálu a efektivní nastavení dalšího rozvoje
 • efektivně využijete čas účastníků i zadavatele
 • rozsah získaných informací nabízí široké využití (zpětná vazba, sestavení individuálních rozvojových plánů, nastavení skupinových tréninkových plánů)

Určeno pro

 • všechny úrovně manažerských pozic

Formy

 • Development centrum v délce trvání jednoho dne pro skupinu účastníků
 • 2-denní Development centrum pro vyšší management
 • ½-denní individuální profesní diagnostika (zkrácené DC pro 1-2 účastníky)

Časový rozsah

 • 1-2 týdny fáze přípravy (seznámení s pozicí a společností, nastavení optimální úrovně sledovaných kompetencí, tvorba programu a modelových situací, sestavení diagnostické baterie)
 • 1-2 dny realizace vlastního Development centra
 • 7-10 dnů na vyhodnocení výstupů z DC, sepsání individuálních závěrečných zpráv

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Profesionální manažerské dovednosti
 • Zajímá Vás, jak docílit toho, aby Váš tým byl ještě efektivnější?
 • Chcete mít nejen efektivní, ale i spokojený tým?
 • Jste zvědavý, jak vypadá manažer – profesionál?
 • Co si představíte pod pojmem leadership?

Klíčová témata

 • principy efektivního vedení týmu
 • nezbytné předpoklady a charakteristiky manažera profesionála
 • zásady manažerské komunikace
 • manažerské styly a situační vůdcovství
 • práce s motivací jednotlivců i celého týmu
 • základy timemanagementu

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základní principy vedení lidí
 • zdokonalíte se v komunikačních a manažerských dovednostech
 • získáte zpětnou vazbu na svůj manažerský styl i inspiraci pro další rozvoj Vašich manažerských dovedností
 • získáte užitečné rady a informace o moderních trendech řízení
 • naučíte se, jak zkvalitnit a zefektivnit Vaši manažerskou činnost

Určeno pro

 • manažery a všechny, kdo vedou jednotlivce i týmy
 • supervizory, zástupce manažerů týmů
 • potenciální kandidáty na vedení jednotlivců i skupin

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • na přání zákazníka lze použít i formu videotréninku

Časový rozsah    

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Koučovací dovednosti pro manažery
 • Jak je pro Vás důležitý rozvoj a růst Vašich podřízených?
 • Zajímá Vás, jak docílit toho, aby Váš tým byl ještě efektivnější?
 • Chcete mít samostatný a spokojený tým?
 • Snažíte se neustále zlepšovat své manažerské dovednosti a rozšiřovat obzory svých znalostí?

Klíčová témata

 • hlavní principy koučování
 • základní koučovací dovednosti
 • vztah komunikace a koučování
 • předpoklady efektivního koučování a překonávání možných bariér

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základní principy koučování
 • zdokonalíte se v komunikačních, koučovacích a manažerských dovednostech
 • vyzkoušíte si vedení koučovacího rozhovoru
 • zjistíte, jaké jsou hlavní výhody a přínosy koučování lidí (proč je dobré své podřízené koučovat)
 • naučíte se efektivněji vést svůj tým (své podřízené)

Určeno pro

 • manažery a vedoucí týmů
 • interní a externí kouče a supervizory
 • potenciální kandidáty na vedení jednotlivců i skupin

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • na přání zákazníka lze použít i formu videotréninku

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Využití MBTI při vedení lidí
 • Chcete ke svým podřízeným přistupovat individuálně, seznámit se s vedením lidí z jiného úhlu pohledu?
 • Jste otevřený/á moderním trendům řízení?
 • Zajímá Vás, jak využít osobností typologii MBTI v manažerské praxi?
 • Chcete se vyvarovat chyb při práci se svými podřízenými?
 • Podle čeho volíte optimální způsob jak vést své podřízené?

Klíčová témata

 • role manažera
 • principy efektivního vedení týmu a týmové práce
 • základy osobnostní typologie dle MBTI, silné a slabé stránky jednotlivých typů
 • vliv různých osobností na dynamiku týmu
 • základy efektivní komunikace a doporučení pro komunikaci s různými osobnostními typy
 • využití osobnostní typologie při práci s lidmi (motivace, delegování úkolů, vedení lidí apod.)

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základy osobnostní typologie dle MBTI
 • poznáte lépe sami sebe i své podřízené z hlediska různých osobnostních typů
 • zjistíte, jak Váš osobnostní typ ovlivňuje Váš způsob řízení lidí
 • získáte praktická doporučení, jak pracovat s různými typy podřízených
 • naučíte se efektivněji vést svůj tým, komunikovat s podřízenými a zadávat úkoly

Určeno pro

 • manažery a vedoucí týmů
 • členy projektových týmů
 • potenciální kandidáty na vedení jednotlivců i skupin

Formy

 • výklad
 • praktický nácvik dovedností
 • řízená diskuse

Časový rozsah    

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Manažerský koučovací program

 • Snažíte se neustále zlepšovat své manažerské dovednosti?
 • Preferujete při vedení lidí koučování – a chcete být jako kouč podřízených úspěšný?
 • Chcete své podřízené řídit efektivněji?
 • Zajímá Vás, které jsou Vaše silné manažerské dovednosti? Kde jsou místa pro váš rozvoj?
 • Máte zájem o individuální program šitý na míru právě Vám?

Klíčová témata

 • stanovení rozvojových cílů
 • poznání svého manažerského stylu, možnost koučování na živo (tzv. stínování)
 • analýza silných a slabých stránek manažerských dovedností
 • získání zpětné vazby
 • realizace definovaných cílů rozvoje
 • průběžná zpětná vazba a vyhodnocení dosažených výsledků

Hlavní přínosy

 • obdržíte zpětnou vazbu na Váš manažerský styl i dovednosti
 • získáte konkrétní cíle a výstupy k dalšímu rozvoji
 • posílíte uvědomění svých silných stránek i rozvojových oblastí
 • získáte cenné postřehy k zvýšení efektivity
 • zlepšíte své manažerské dovednosti 
 • naučíte se lépe efektivněji vést a motivovat své podřízené 
 • osvojíte si nové postupy, jak úspěšně řídit své podřízené (včetně těch, kteří jsou pro Vás osobně obtížní či problematičtí)  

Určeno pro

 • manažery a vedoucí týmů
 • potenciální kandidáty na vedení týmů
 • manažery, kteří se zajímají o osobní rozvoj a zlepšení svých dovedností 
 • manažery, kteří prošli kurzy koučování a zajímají se o zpětnou vazbu na své koučování v praxi

Formy

 • assessment
 • individuální koučování 
 • koučovací rozhovory 
 • práce se zpětnou vazbou a uvědoměním
 • po dohodě lze realizovat i koučování v terénu nebo tvz. naživo

Časový rozsah

 • 18 hodin v průběhu předem domluveného období (obvykle 3-6 měsíců)

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Executive Coaching
 • Chcete plně rozvinout svůj manažerský potenciál a snadněji dosahovat svých cílů?
 • Kladete si často otázku po efektivitě své práce?
 • Je pro vás vůdčí role výzvou?
 • Chcete lépe poznat sám sebe a své okolí?

Klíčová témata

 • principy práce leadera
 • stanovení rozvojových cílů a zmapování současné reality
 • pochopení své osobnosti (hodnot, kompetencí a zájmů) a jak se projevuje při vedení lidí
 • hledání možností cest k cíli a jejich realizace
 • pochopení svých silných stránek a jejich intenzivní využívání
 • vyvažování svých rozvojových míst
 • plánování kariéry a identifikace sféry vlivu

Hlavní přínosy

 • odhalíte svůj vůdcovský styl a v čem je jeho síla
 • získáte podporu a nástroje pro svůj rozvoj
 • objevíte své zdroje a možnosti
 • urychlíte svůj pokrok ve stanovených rozvojových oblastech
 • získáte inspiraci a doporučení pro další rozvoj

Určeno pro

 • všechny manažery a lídry v řídících funkcích, kteří chtějí něco změnit
 • všechny manažery a lídry, kteří chtějí využít koučování jako efektivní metody seberozvoje

Formy

 • individuální koučovací program
 • 10 koučovacích sezení
 • je možné zařadit koučování na živo, tzv. stínování

Časový rozsah     

 • 10 koučovacích sezení (á 1,5 hodiny)

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Analýza týmu podle MBTI
 • Zajímá Vás, jaký je potenciál Vašeho týmu?
 • Potřebujete pro zvyšování efektivity znát silné stránky a rozvojová místa členů Vašeho týmu?
 • Jak rozpoznat, co potřebují jednotliví členové týmu k tomu, aby dlouhodobě pracovali efektivně a s vysokou motivací?
 • Jak funguje Váš tým jako celek, co by měl dělat jinak?

Klíčová témata

Hlavní přínosy

 • porozumíte osobnostní typologii dle MBTI
 • získáte přehled o osobnostních typech členů Vašeho týmu
 • poznáte svůj tým z jiného úhlu pohledu 
 • pochopíte silné stránky a rozvojová místa členů Vašeho týmu
 • získáte doporučení, jak lépe vést svůj tým
 • dostanete doporučení pro rozvoj svého týmu

Určeno pro

 • všechny, kteří vedou  tým
 • členy  týmů
 • všechny, které zajímá využití potenciálu lidí

Formy

 • workshop (vysvětlení metody osobnostní typologie podle MBTI, sebeodhad, osobnostní inventář)
 • konzultace - analýza týmu a doporučení pro rozvoj týmu

Časový rozsah

 • 1 den workshop
 • 3 hodiny konzultace

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
MBTI v týmu
 • Spolupracuje se Vám v týmu s někým lépe a s někým obtížněji a nerozumíte tomu, proč?
 • Chcete se seznámit s týmovou prací z jiného úhlu pohledu?
 • Chcete sebe sama i své kolegy poznat nejen po pracovní, ale i osobnostní stránce?
 • Co považujete za hlavní předpoklady dobré týmové spolupráce?

Klíčová témata

 • zzáklady osobnostní typologie dle MBTI, silné a slabé stránky jednotlivých typů
 • vliv různých osobností na dynamiku týmu, týmové role
 • doporučení pro komunikaci s různými osobnostními typy
 • teorie temperamentů a kognitivních stylů dle MBTI
 • potenciální stresory a rizika

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základy osobnostní typologie dle MBTI
 • poznáte lépe sami sebe i své kolegy z hlediska různých osobnostních typů
 • uvědomíte si, jak jednotlivé osobnosti rozdílně ovlivňují fungování týmu
 • vyzkoušíte si, jak lépe pracovat se svými silnými a slabými stránkami v týmu
 • získáte inspiraci pro svůj další osobnostní a profesionální rozvoj
 • naučíte se, jak lze jako tým fungovat lépe a efektivněji

Určeno pro

 • všechny, kdo pracují v týmech (kdo jsou součástí týmu)
 • projektové týmy a skupiny
 • týmy a skupiny, které chtějí optimalizovat svou činnost
 • manažery a supervizory týmů
 • pracovníky různých oddělení, jejichž činnost vyžaduje vzájemnou spolupráci

Formy

 • výklad
 • praktický nácvik dovedností
 • na přání zákazníka lze použít i formu videotréninku či teambuldingové aktivity

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Mentoring
 • Je pro Vás klíčové mít profesionální zákaznický servis?
 • Pracujete na tom, abyste zkvalitnili služby zákazníkům?
 • Chcete vyzkoušet efektivní metodu předávání zkušeností a zaškolování svých zaměstnanců?
 • Jak si udržet své zákazníky?

Klíčová témata           

 • principy profesionálního poskytování služeb
 • potřeby a očekávání zákazníků
 • klíčové dovednosti komunikace se zákazníky
 • jak posílit zákaznický servis
 • role a dovednosti mentora
 • nácvik mentoringových rozhovorů 
 • jak se vyvarovat chyb v jednání se zákazníky
 • Doporučení pro další rozvoj

Hlavní přínosy

 • sjednotíte firemní přístup k zákazníkům
 • získáte kvalifikované mentory ve svých týmech
 • podpoříte motivaci a profesní rozvoj prodejních týmů
 • zvýšíte spokojenost a loajalitu zákazníků
 • zprostředkujete výměnu zkušeností a best practises ve vašem týmu

Určeno pro    

 • Mentory, pracovníky HR, interní kouče a trenéry
 • Všechny, kteří chtějí pracovat na zkvalitňování zákaznického servisu
 • Všechny, kteří chtějí využít efektivní metodu mentoringu pro rozvoj svých týmů
 • Všechny, kdo jsou v kontaktu se zákazníkem

Formy

 • interaktivní trénink
 • praktický nácvik dovedností
 • rolové hry
 • možnost videotréninku

Časový rozsah

 • 2 dny trénink
 • 1 den follow-up

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Rozvoj týmové spolupráce
 • Chcete jako tým fungovat lépe?
 • Chcete získat zpětnou vazbu, jak fungujete v týmu?
 • Chcete lépe poznat svůj tým, jeho silné stránky i potenciální slabiny?
 • V čem je podle Vás rozdíl mezi týmem a skupinou?

Klíčová témata

 • základní principy efektivní týmové spolupráce
 • vývojové etapy týmu
 • komunikace, motivace, spolupráce, role a hry v týmu
 • klíčové znaky úspěšných týmů
 • metody optimalizace týmové spolupráce

Hlavní přínosy

 • osvojíte si zásady týmové spolupráce
 • lépe poznáte sebe sama a své kolegy v týmu i svůj tým jako celek
 • získáte zpětnou vazbu na svůj přístup k týmové spolupráci
 • získáte inspiraci pro další rozvoj svých dovedností i týmové spolupráce
 • naučíte se, jak lze jako tým fungovat lépe a efektivněji

Určeno pro

 • všechny, kdo pracují v týmech (kdo jsou součástí týmu)
 • projektové týmy a skupiny
 • týmy a skupiny, které chtějí optimalizovat svou činnost
 • manažery a supervizory týmů
 • pracovníky různých oddělení, jejichž činnost vyžaduje vzájemnou spolupráci

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Týmové koučování

 • Zajímá Vás, jak zvýšit efektivitu a spokojenost členů Vašich týmů?
 • Uvažujete o zavedení koučování do praxe? 
 • Potřebujete pomoci se zavedením koučování do firmy či optimalizací již zavedeného systému koučování?
 • Využijte naše specialisty na koučování, pro které je spokojenost zákazníků a  kvalita služeb to nejdůležitější.

Klíčová témata

 • týmové faktory úspěchu
 • shoda na týmových pravidlech komunikace
 • zajištění souladu členů týmu ohledně týmových cílů a hodnot
 • práce s motivací týmu i jeho jednotlivých členů
 • možnost plošného zavedení systému koučování

Hlavní přínosy

 • zavedete nebo rozvinete týmové koučování ve firmě
 • zvýšíte týmovou výkonnost a efektivitu
 • podpoříte převádění firemních vizí a hodnot do praxe
 • zvýšíte motivaci zaměstnanců a změníte jejich přístup

Určeno pro

 • všechny, kteří chtějí rozvíjet potenciál lidí a dosahovat měřitelných výsledků
 • všechny, kteří procházejí změnou
 • firmy, které chtějí zavést koučování jako efektivní styl vedení a rozvíjení lidí
 • firmy, které chtějí prostřednictvím koučování týmů zvýšit výkonnost týmů 

Formy

 • týmové workshopy
 • koučování naživo (stínování)
 • práce se zpětnou vazbou a uvědoměním

Časový rozsah

 • závisí na konkrétní podobě koučování a zadání zakázky
 • půldenní  nebo celodenní workshopy
 • individuální rozhovory 

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Teambuilding
 • Chcete lépe poznat své kolegy a svůj tým?
 • Láká Vás poznat se v jiném než pracovním prostředí?
 • Chcete zašít něco nevšedního?
 • Jak zajistit motivaci a dobrou atmosféru na pracovišti?

Klíčová témata

 • poznání sebe a druhých
 • zážitkové techniky
 • nalezení silných stránek týmu
 • jak lépe pracovat v týmu
 • řešení obtížných situací a jejich rozbor
 • netradiční způsoby poznání sebe sama i druhých
 • doporučení pro zefektivnění fungování týmu

Hlavní přínosy

 • poznáte lépe své kolegy a svůj tým
 • prohloubíte vztahy v týmu
 • zvýšíte ochotu týmově pracovat
 • poznáte silné stránky týmu 
 • získáte doporučení pro rozvojové oblasti
 • zažijete netradiční formu rozvoje týmu

Určeno pro

 • všechny, kteří pracují v týmu
 • všechny, kteří jsou otevřeni méně tradičním přístupům
 • všechny, kteří chtějí lépe poznat sebe sama a druhé
 • pro manažery, kteří chtějí stmelit tým

Formy

 • zážitkové aktivity
 • indoorová nebo outdoorová forma
 • různé stupně fyzické náročnosti
 • možnost využití osobnostní typologie podle MBTI
 • intenzívní program kombinovaný z různých typů aktivit 
 • rozbor jednotlivých aktivit

Časový rozsah

 • 1,5 – 3 dny (podle domluvy se zákazníkem)

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:

Ostatní produkty

Academy of Coaching Excellence
MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Dvoudenní intenzivní kurz - Koučování v praxi

Co získáte?

 • Seznámíte se se základními technikami a nástroji při koučování
 • Okamžitý přenos dovedností do koučovací praxe
 • Vlastní zkušenost z vedení koučovacího rozhovoru a získání cenné zpětné vazby
 • Inspiraci pro další rozvoj v koučování a managementu
 • Vzory koučovacích reportů

Určeno pro

 • Všechny, které zajímá efektivní metoda rozvoje lidského potenciálu a cesty osobního rozvoje
 • Všechny, kteří chtějí rozvinout své koučovací dovednosti, manažery, kteří se chtějí naučit koučovat
 • Pro interní a externí kouče
 • Pracovníky HR, konzultanty, trenéry

Témata

 • Trénink základních koučovacích dovedností
 • Metoda G.R.O.W. a Inner Game
 • Předpoklady efektivního kouče
 • Jak pracovat s různými typy lidí
 • Budování koučovací praxe

Další informace a registrace

 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
 
Lektor profesionál

Program akreditovaný MŠMT

 • Chcete se stát profesionálním lektorem?
 • Rádi byste se dozvěděli o lektorování více?
 • Potřebujete pro svou práci umět učit lidi?
 • Jaké jsou klíčové dovednosti lektora?

Klíčová témata

 • principy vzdělávání dospělých
 • role lektora a její nároky
 • nácvik dovedností vedení tréninků
 • jak efektivně prezentovat a zapojovat účastníky
 • využívání didaktické techniky a pomůcek
 • řešení obtížných situací při tréninku

Hlavní přínosy

 • osvojíte si principy vzdělávání dospělých
 • zdokonalíte se v trenérských dovednostech
 • budete mít možnost vyzkoušet si vedení tréninku a získat zpětnou vazbu
 • posílíte svou jistotu při lektorování
 • naučíte se zvládat obtížné situace při vedení tréninků

Určeno pro

 • všechny, kteří chtějí rozvinout své lektorské dovednosti
 • pro interní lektory, pracovníky HR
 • ty, kteří se chtějí stát lektorem
 • pro všechny, které zajímá vzdělávání a rozvíjení potenciálu lidí

Formy

 • interaktivní trénink
 • praktický nácvik dovedností
 • videotrénink a zpětná vazba
 • příprava vlastního tréninku
 • sdílení zkušeností

Časový rozsah

 • Celkem 9 školicích dnů rozdělených do 4 modulů
 • Samostudium
 • Závěrečná zkouška

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Prezentační dovednosti
 • Potřebujete posílit svou přesvědčivost a sebejistotu při prezentaci?
 • Chcete získat inspiraci, jak můžete svou prezentaci ještě zdokonalit?
 • Zajímá Vás, jak jste okolím vnímáni při prezentaci?
 • Co je podle Vás pro efektivní prezentaci důležité?

Klíčová témata

 • zásady efektivní komunikace a přesvědčivé prezentace
 • verbální a neverbální prezentační dovednosti
 • příprava na prezentaci, práce s harmonogramem a obsahem
 • práce s didaktickými pomůckami a technikou
 • práce s reakcemi posluchačů

Hlavní přínosy

 • zdokonalíte se v komunikačních a prezentačních dovednostech
 • odnesete si individuální zpětnou vazbu i akční plán rozvoje
 • posílite svou sebejistotu při prezentaci
 • získáte inspiraci pro další rozvoj Vašich prezentačních dovedností

Určeno pro

 • všechny, kteří chtějí a potřebují rozvíjet dovednosti přesvědčivé a efektivní prezentace
 • pracovníky oddělení zodpovědných za PR, marketing i jinou interní a externí komunikaci
 • lektory
 • obchodní zástupce

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • videotrénink

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
 
Timemanagement
 • Chcete se naučit lépe řídit sebe sama a svůj čas?
 • Bojujete s množstvím časožrotů, kteří Vás okrádají o cenný čas?
 • Chcete zvýšit efektivitu své činnosti nebo činnosti Vašich podřízených?
 • Chcete ovládat svůj čas, nikoliv aby Váš čas ovládal Vás? 
 • Jak stanovit prioritu úkolů a reálně plánovat svůj čas?

Klíčová témata

 • time management, self management a life management
 • práce s cíli a prioritami (princip důležitosti a naléhavosti)
 • analýza času a časový harmonogram
 • optimalizace organizace práce a času, zloději času
 • time management 4.generace

Hlavní přínosy

 • uvědomíte si, jak pracujete se svým časem a jeho využitím
 • získáte inspiraci, jak lze zefektivnit řízení času
 • osvojíte si zásady, jak dosáhnout harmonie mezi pracovním a osobním časem, lépe poznáte své časožrouty a naučíte se, jak je odstranit
 • naučíte se lépe organizovat svůj čas a snížit svůj stres

Určeno pro

 • všechny, kteří chtějí zefektivnit svůj způsob řízení času a řízení sebe sama i druhých
 • manažery a vedoucí týmů
 • pracovníky na pozicích s vysokou náročností na rychlost plnění úkolů či na organizaci práce

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • sebepoznávací aktivity
 • práce s individuálními akčními plány

Časový rozsah     

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Stresmanagement
 • Poddáváte se lehce každodennímu stresu, nevíte, jak se s ním vypořádat?
 • Chcete řídit svůj stres Vy a ne stres Vás?
 • Nedaří se Vám úspěšně zvládat každodenní stres a zátěž?
 • Co Vám způsobuje stres a kde jsou Vaše limity?

Klíčová témata

 • stres, jeho projevy a příčiny
 • základy psychohygieny, nácvik relaxačních technik
 • umění relaxace a jiné techniky prevence stresu
 • zvládání nálad a trémy
 • techniky zvládání stresu

Hlavní přínosy

 • pochopíte příčiny a projevy stresu
 • dozvíte se o možnostech, jak lze každodenní stres zvládat
 • vyzkoušíte si různé protistresové techniky
 • získáte tipy pro svůj individuální protistresový program
 • poznáte lépe sami sebe, své zátěžové limity i skryté možnosti

Určeno pro

 • všechny, kteří chtějí dosáhnout harmonie v životě a naučit se lépe zvládat stresující situace
 • pracovníky na zátěžových pozicích a pozicích spojených s vyšší mírou stresu
 • pracovníky s rizikem syndromu vyhoření
 • pracovníky call center, zákaznického servisu a telemarketingu

Formy

 • praktický nácvik dovedností

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
 
Efektivní komunikace
 • Je pro Vás při Vaší práci profesionální a efektivní komunikace nezbytná?
 • Zajímá Vás, jak Vaše komunikační dovednosti hodnotí (vnímají) Vaši posluchači?
 • Zajímá Vás, co ovlivňuje úspěšnost komunikace?
 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky v komunikaci?

Klíčová témata

 • druhy a formy komunikace
 • principy efektivní komunikace a základní komunikační dovednosti
 • aktivní naslouchání, empatie a práce se zpětnou vazbou
 • práce s otázkami a vedení rozhovoru
 • zásady asertivní komunikace

Hlavní přínosy

 • osvojíte si zásady profesionální a efektivní komunikace
 • zdokonalíte se v komunikačních dovednostech
 • naučíte se aktivně naslouchat, komunikovat s různými typy lidí i poskytovat zpětnou vazbu
 • odnesete si individuální zpětnou vazbu i akční plán rozvoje

Určeno pro

 • všechny, kteří chtějí a potřebují rozvíjet své komunikační dovednosti
 • pro zaměstnance, u nichž je nezbytná profesionální úroveň komunikace
 • pracovníky oddělení zodpovědných za PR, marketing i jinou interní a externí komunikaci

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • na přání zákazníka lze použít i formu videotréninku

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Techniky vedení spolujízd
 • Potřebujete získat zpětnou vazbu na Váš způsob vedení spolujízd?
 • Teorii koučování již umíte, nyní však potřebujete i získat praxi?
 • Zajímá Vás, jaké jsou přínosy koučování v praxi?
 • Jaké jsou další tipy a doporučení pro koučování formou spolujízd?
 • Jak by měla vypadat efektivní spolujízda?

Klíčová témata

 • hlavní principy a nástroje koučování
 • základní koučovací dovednosti
 • 5 kroků úspěšného průběhu spolujízdy
 • koučování a komunikace

Hlavní přínosy

 • vyzkoušíte si teorii koučování v praxi
 • získáte praktickou zkušenost, jak postupovat při spolujízdě
 • obdržíte zpětnou vazbu na svůj způsob vedení koučovacího rozhovoru
 • získáte náměty, jak lze zefektivnit vedení spolujízd
 • posílíte svou sebejistotu při koučování

Určeno pro

 • všechny, kteří vedou pracovní tým a chtějí využívat koučování k zefektivnění práce svých podřízených
 • absolventy kurzů zaměřených na teorii koučování
 • interní kouče a trenéry

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • videotrénink
 • případové studie

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
 
Dlouhodobý koučovací program

 • Zajímáte se o Váš další osobnostní rozvoj?
 • Nedaří se Vám některé situace úspěšně řešit, potřebujete vnější úhel pohledu a podporu?
 • Potřebujete zvýšit svou sebejistotu a odhodlání řešit nepříjemné situace?
 • Víte, jaký je rozdíl mezi tím, když Vám někdo radí a když Vás koučuje? 
 • Chcete se změnit, ale nevíte, jak na to? (Jak toho docílit?) 

Klíčová témata

 • osobnostní assessment
 • definice osobních cílů a cílů dalšího rozvoje
 • hledání  možností dosahování cílů
 • realizace definovaných cílů rozvoje
 • podpora při řešení transformačních úkolů
 • průběžná zpětná vazba a vyhodnocení dosažených výsledků

Hlavní přínosy

 • získáte inspiraci i konkrétní cíle a výstupy k dalšímu osobnostnímu rozvoji
 • posílíte uvědomění svých silných stránek i rozvojových oblastí
 • osvojíte si nové, produktivnější způsoby chování a prožívání
 • naučíte se řešit situace, které pro Vás dosud byly problematické a kterým jste měli tendenci se vyhýbat
 • zvýšíte svou sebejistotu a odhodlání řešit nepříjemné, frustrující a zátěžové situace

Určeno pro

 • každého, kdo chce dlouhodobě pracovat na svém osobnostním rozvoji
 • všechny, kteří mají zájem změnit neproduktivní způsoby prožívání a chování
 • všechny, kdo jsou otevření zpětné vazbě a zajímají se o své silné stránky i rozvojové oblasti

Formy

 • individuální koučování 
 • assessment
 • koučovací rozhovory 
 • práce se zpětnou vazbou a uvědoměním
 • po dohodě lze realizovat i koučování v terénu

Časový rozsah

 • 24 hodin v průběhu předem domluveného období (obvykle 6-12 měsíců)

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Další diagnostické nástroje
 • Potřebujete zhodnotit specifické charakteristiky nebo dovednosti Vašich zaměstnanců?
 • Hledáte metody pro zjištění potenciálu členů Vašeho týmu?
 • Usnadněte si své rozhodování při náboru a rozvoji zaměstnanců pomocí dalších zdrojů informací.

Společnost Coaching Systems disponuje řadou kvalitních a ověřených psychodiagnostických metod, které využívá v rámci diagnostiky, tréninků i koučování.

Testy

 • rozhodování
 • test struktury inteligence (IST)
 • verbální test
 • neverbální test
 • numerický test
 • prostorový test
 • test pozornosti D2

Dotazníky

 • MBTI
 • MBTI II.
 • dotazník týmových rolí (Belbin)
 • dotazník motivace k výkonu (LMI)
 • dotazník pracovní motivace
 • Bochumský osobnostní dotazník (BIP)
 • dotazník strategií zvládání stresu (SVF 78)
 • GPOP
 • 16PF
 • Pasko
 • ICL

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
 
Assessment Centrum

 • Hledáte tu nejefektivnější metodu náboru?
 • Už se nechcete spálit při výběru nových zaměstnanců a požadujete získat při náboru maximum potřebných informací?
 • Zvažujete zavedení Assessment center, ale nemáte s nimi zkušenost?

Klíčové charakteristiky

 • jedno až dvoudenní program, jehož cílem je vybrat nejvhodnějšího kandidáta na obsazovanou pozici podle předem stanovených kritérií/kompetencí
 • účastníci během intenzivního programu plní řadu logicky provázaných úkolů (modelové situace, týmová práce, případové studie, prezentace, testy a dotazník, znalostní testy, interview, BEI rozhovory)
 • Assessment centrum je vedeno zkušeným moderátorem, účastníky během celého programu hodnotí vyškolení interní a externí hodnotitelé
 • výstupem je individuální zpráva popisující aktuální úroveň dovedností kandidáta, jeho motivaci, potenciál, dále pak doporučení pro další práci s kandidátem (doporučení dalšího rozvoje, doporučení pro manažera)

Hlavní přínosy

 • maximálně efektivně využijete čas účastníků i zadavatele
 • díky použití a kombinaci dobře zvolených metod získáte o účastnících velké množství informací, které usnadní hodnocení a umožní výběr nejvhodnějšího kandidáta
 • získáte objektivnější hodnocení uchazečů o zaměstnání díky většímu počtu hodnotitelů a informacím z více zdrojů (CV, modelové situace, písemné úkoly, diagnostika, rozhovory)
 • snížíte fluktuaci díky kvalitnějšímu náboru

Určeno pro

 • všechny úrovně manažerských, obchodních a administrativních pozic
 • všechny pozice vyjma specialistů, kde výrazně převažuje potřeba specifických znalostí před dovednostmi

Formy

 • Assessment centrum v délce trvání jednoho dne pro skupinu účastníků
 • 2denní Assessment centrum pro vyšší management
 • ½ denní individuální profesní diagnostika (zkrácené AC pro 1-2 účastníky)

Časový rozsah

 • 1-2 týdny fáze přípravy (seznámení s pozicí a společností, nastavení optimální úrovně sledovaných kompetencí, tvorba programu a modelových situací, sestavení diagnostické baterie)
 • 1-2 dny vlastní realizace Assessment centra
 • 7-10 dnů na vyhodnocení výstupů z AC, sepsání individuálních závěrečných zpráv

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Development Centrum
 • Znáte ve firmě své talenty?
 • Potřebujete metodu, která Vám pomůže odhalit potenciál zaměstnanců?
 • Zvažujete zavedení Development center, ale nemáte s nimi zkušenost?
 • Chcete nastavit individuální anebo skupinové rozvojové plány?
 • Hledáte metodu, která Vám pomůže změřit efektivitu vzdělávacího programu?

Klíčové charakteristiky

 • jedno až dvoudenní program, jehož cílem je zjistit aktuální stav dovedností pracovníka a především pak jeho potenciál k budoucímu rozvoji, hodnocení probíhá na základě předem stanovených kritérií nebo kompetencí
 • účastníci během intenzivního programu plní řadu samostatných a interaktivních úkolů (modelové situace, týmová práce, případové studie, prezentace, testy a dotazník, znalostní testy, interview, kompetenční rozhovory)
 • Development centrum je vedeno zkušeným moderátorem, účastníky během celého programu hodnotí vyškolení interní a externí hodnotitelé. Development centrum je možné doplnit o průběžnou rozvojovou zpětnou vazbu
 • výstupem je individuální zpráva popisující aktuální úroveň dovedností kandidáta, jeho motivaci, potenciál, dále pak doporučení pro další práci s kandidátem (doporučení dalšího rozvoje, doporučení pro manažera), na základě výstupů z DC lze také sestavovat individuální a skupinové rozvojové plány

Hlavní přínosy

 • díky intenzitě a rozsahu programu získáte maximum informací pro zhodnocení potenciálu a efektivní nastavení dalšího rozvoje
 • efektivně využijete čas účastníků i zadavatele
 • rozsah získaných informací nabízí široké využití (zpětná vazba, sestavení individuálních rozvojových plánů, nastavení skupinových tréninkových plánů)

Určeno pro

 • všechny úrovně manažerských, obchodních a administrativních pozic
 • všechny pozice vyjma specialistů, kde výrazně převažuje potřeba specifických znalostí před dovednostmi

Formy

 • Development centrum v délce trvání jednoho dne pro skupinu účastníků
 • 2denní Development centrum pro vyšší management
 • ½denní individuální profesní diagnostika (zkrácené DC pro 1-2 účastníky)

Časový rozsah

 • 1-2 týdny fáze přípravy (seznámení s pozicí a společností, nastavení optimální úrovně sledovaných kompetencí, tvorba programu a modelových situací, sestavení diagnostické baterie)
 • 1-2 dny realizace vlastního Development centra
 • 7-10 dnů na vyhodnocení výstupů z DC, sepsání individuálních závěrečných zpráv

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
 
Koučování pro koučované

 • Máte být koučován a nevíte, co si pod tím představit?
 • Co může přinést koučování?
 • Chcete zjistit, jaký je rozdíl mezi řízením a koučováním lidí?
 • Jak získat co nejvíce z vlastního koučování?
 • Jak si vysvětlit, že koučování bývá často přirovnáváno k tanci?

Klíčová témata

 • hlavní principy koučování
 • koučovací přístup
 • cíle koučování
 • role kouče a koučovaného
 • průběh koučování
 • nácvik základních koučovacích dovedností

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základní principy koučování
 • díky porozumění koučování budete snadněji dosahovat svých cílů
 • dozvíte se, jak vám koučování může pomoci
 • seznámíte se s průběhem a procesem koučování
 • vyzkoušíte si v praxi, jaké to je koučovat a být koučován, a poznáte užitky koučování

Určeno pro

 • všechny, u kterých probíhá nebo je plánováno koučování
 • všechny další zájemce o seznámení s principy koučování

Formy

 • workshop
 • řízená diskuse
 • ukázka a nácvik vedení koučovacího rozhovoru

Časový rozsah

 • 1 den 

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Souboj gladiátorů
 • Zajímá Vás, jak se dá nenásilně propojit zábava s učením?
 • Co si myslíte, že Vás čeká při souboji gladiátorů?
 • Poražte konkurenci jejími zbraněmi!
 • Dejte svým obchodníkům do rukou silnější argumenty!
 • Představte si sebe sama i Váš tým v aréně plné konkurence. Co vše jste ochoten udělat pro to, abyste zvítězil? Přežijete Vy či Váš soupeř?
 • Zajímá Vás, jak můžete rozšířit své možnosti vyjednávání a argumentace?

Klíčová témata

 • trénink produktových znalostí
 • argumentace při prodeji a práce s námitkami 
 • definice a nalézání užitku produktu i jeho konkurenčních výhod
 • analýza konkurenčního produktu
 • prezentace a prodej vlastního produktu
 • prodej v zátěžové situaci
 • sebevědomí v prodeji

Hlavní přínosy

 • naučíte se, jak nalézt a prodat konkurenční výhody vašeho produktu
 • vyzkoušíte si prodej a argumentaci v zátěžových podmínkách silné konkurence a časového presu 
 • zažijete netradiční, dynamickou formu rozvoje prodejních dovedností, která je ojedinělá na českém trhu 
 • prohloubíte si své produktové znalosti i odborné dovednosti
 • posílíte svou sebedůvěru v prodeji
 • naučíte se, jak pohotově a rychle reagovat na námitky
 • stmelíte váš prodejní tým a posílíte týmového ducha
 • poznáte, jak pracuje a myslí vaše konkurence

Určeno pro

 • obchodní a marketingové týmy
 • týmy prodejců, obchodních zástupců a obchodních manažerů
 • pracovníky se zaměřením na telemarketing

Formy

 • týmová soutěžní hra
 • praktický nácvik dovedností

Časový rozsah

 • 2 dny (1 den individuální příprava + 1 den realizace)  

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
 
Key Account Management
 • Jste zodpovědný za kontakt s klíčovými zákazníky?
 • Chcete prohloubit své dovednosti partnerského a strategického prodeje?
 • Chcete se inspirovat a získat know how jiných key account manažerů?
 • Jak zajistit dlouhodobou spokojenost a loajalitu Vašich klíčových zákazníků?

Klíčová témata

 • role key account manažera
 • definice klíčového zákazníka a jeho potřeb
 • strategický prodej, prodejní proces a budování vztahu se zákazníkem
 • komunikace a vyjednávání s klíčovými zákazníky
 • práce s různými typy zákazníků a zátěžovými situacemi

Hlavní přínosy

 • prohloubíte si dovednosti partnerského a strategického přístupu ke klíčovým zákazníkům
 • získáte inspiraci pro další rozvoj svých obchodních dovedností
 • vyzkoušíte si pokročilé prodejní a vyjednávací techniky
 • budete moci sdílet své zkušenosti, jak docílit efektivnějšího prodeje i jak získat dlouhodobé a spokojené klienty
 • odnesete si cenné informace pro zvýšení kvality a efektivity své činnosti

Určeno pro  

 • key account manažery a senior sales manažery
 • produktové a projektové manažery
 • všechny, kteří mohou být v kontaktu s klíčovými zákazníky

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • sdílení know how (zkušeností, best practices)

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
MBTI a změna
 • Co se s Vámi děje, když vyslovíte slovo změna?
 • Máte tendenci se změnám vyhýbat?
 • Chcete se naučit vnímat změnu jako příležitost?
 • Domníváte se, že vše již vyzkoušené a osvědčené je nejlepší?
 • Změna a stabilita – kde jsem já?

Klíčová témata

 • základy osobnostní typologie dle MBTI
 • vliv osobnostního typu na reakci na změnu 
 • odlišné způsoby vnímání a zpracování změny
 • práce s opačnými preferencemi při vnímání změn

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základy osobnostní typologie dle MBTI
 • poznáte lépe sami sebe z hlediska různých osobnostních typů
 • zjistíte, jak Váš osobnostní typ ovlivňuje Vaše vnímání změny a reakci na ni
 • uvědomíte si, že způsobů, jak se vyrovnat se změnami, může být více
 • získáte inspiraci, jak se úspěšně se změnou vyrovnat

Určeno pro   

 • všechny, kteří jsou v kontaktu se změnou
 • všechny, kteří hledají inspiraci pro svůj další osobní rozvoj
 • zaměstnance, kteří zodpovídají za řízení změn
 • krizové manažery
 • manažery a všechny, kdo vedou jednotlivce i týmy

Formy

 • výklad
 • praktický nácvik dovedností
 • řízená diskuse

Časový rozsah

 • 1 den

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

 

 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
 
 

Naše řešení:

Jak fungovat jako tým

Napříč firmami, se kterými spolupracujeme na tvorbě a realizaci rozvojových plánů, se často opakuje jeden rys manažerské práce, který obvykle nepramení z úmyslu, nýbrž z neznalosti. Manažeři volí jeden naučený způsob vedení lidí, nevnímají a nerespektují odlišnosti jednotlivých členů týmu. Díky tomu jsou jejich podřízení málo motivovaní, cítí se často nepochopeni a nepodávají takový výkon, jaký je očekáván a jaký by mohli.

celé řešení
Sdílená vize

„Staneme se dlouhodobými partnery našich zákazníků. Poskytneme jim nadstandardní služby. Umožníme jim u nás vše nakoupit na jednom místě“, vysvětluje novou vizi generální ředitel. Připomíná Vám to něco? Převedení vize do reality bývá jedním z nejobtížnějších úkolů pro vrcholový a střední management.

celé řešení
Zvýšení efektivity prodeje

Většina manažerů obchodních týmů se na nás obrací s požadavkem, jak zajistit, aby jejich podřízení byli aktivnější, získávali nové klienty a při prodeji přemýšleli nejenom tady a teď, ale i do budoucna a strategicky.

celé řešení
 
Cílená prodejní komunikace

Velká mezinárodní společnost. Hlavní zdroj příjmů: vývoj a prodej produktů. Obchodní tým nereaguje na produktové změny. Plnění plánu prodeje vázne. Prodejci mají výrazné rezervy v komunikaci se zákazníkem i v prodeji užitku. Tato situace bývá jednou z nejčastějších zakázek, které přicházejí od našich klientů.

celé řešení
Koučování v praxi

V rámci auditu u jednoho z našich retailových klientů se objevilo nové významné téma – lidé si v týmu nepředávali své know – how, ztrácely se informace a výsledek práce nebyl často úplně v souladu s původním zadáním. Většina členů týmu si stěžovala, že mají problém porozumět, co se po nich chce, i jaká je jejich role, a proto klesala jejich ochota zapojit se do společného plnění úkolů. To, že jim kolega neporadil či poradil pouze jakoby napůl, tak aby nevyzradil svoje know-how, jim bránilo fungovat týmově. A tak každý plnil pouze nezbytné úkoly, obvykle jen sám za sebe, na základě útržků informací, které obdržel. Výsledek činnosti byl často výrazně jiný, než vedení očekávalo. Výsledky průzkumů spokojenosti zákazníků (tzv. mystery shopping) se zhoršovaly a firma přicházela o zákazníky.

celé řešení
Jak zlepšit komunikaci v týmu

V jedné mezinárodní společnosti jsme v průběhu spolupráce zjistili, že ve fungování finančního oddělení jsou mnohé nedostatky. Z rozhovoru s manažerem tohoto oddělení vyplynulo, že příčinou je chybějící komunikace mezi členy týmu. Ta způsobovala, že nedocházelo k předávání informací, tu samou činnost mnohdy dělalo zbytečně více lidí najednou. Lidé byli nespokojení a práce je nebavila. Nebyli schopni se vzájemně dohodnout.

celé řešení