Koučování

KOUČOVÁNÍ

 

 

 • Rozvíjejte potenciál svůj i vašich lidí
 • Vydejte se za svými cíli v doprovodu zkušeného průvodce
 • Nechte se inspirovat k jiným řešením

 

Zabýváme se koučováním jednotlivců i celých týmů s cílem rozvinout potenciál koučovaných. Poskytujeme koučovací programy zaměřené na práci manažerů, koučování prodejců přímo v terénu, dlouhodobé programy osobního rozvoje a další. Používáme metodiku Coaching Systems zahrnující principy G.R.O.W. a „inner game“ se zaměřením především na výkonnostní koučování. Při koučování často aplikujeme znalosti typologie osobnosti podle MBTI® a přístupy různých koučovacích škol. Koučování vnímáme jako profesionální doprovázení koučovaných v jejich rozvoji, k vytváření bezpečného a inspirativního prostoru pro přemýšlení, rozhodování a realizaci cílů koučovaného. Koučování přináší zvyšování uvědomění, vnímání odpovědnosti za svůj rozvoj, pomáhá ke zvládání změn a zvýšení výkonu. Coaching Systems je členem EMCC (European Mentoring and Coaching Council) a aktivně se podílí na jeho činnosti v českém i mezinárodním prostředí.

Věnujeme se také vzdělávání koučů – náš systém intenzívního profesionálního výcviku koučů „Academy of Coaching Excellence“ rozvíjí kompetence koučů EMCC.

 

 

 
Spolujízdy (Double-visits)
 • Chcete získat okamžitou zpětnou vazbu na Vaše vedení prodejního rozhovoru? 
 • Nevíte si rady s konkrétním zákazníkem? Je pro Vás jednání s ním obtížné?
 • Snažíte se neustále rozvíjet své prodejní dovednosti?
 • Zajímá Vás, jak ještě zvýšit efektivitu Vašeho prodeje?
 • Prošel Váš tým již tréninkem mimo terén a nyní byste chtěl své prodejce posunout na další kvalitativní úroveň?   

Klíčová témata

 • stanovení cílů jednotlivých prodejních návštěv
 • pozorování prodejních rozhovorů 
 • práce s osobním stylem vedení prodejního rozhovoru
 • definice konkrétních výstupů a cílů dalšího rozvoje
 • podrobná zpětná vazba po návštěvách i na závěr celého dne

Hlavní přínosy

 • obdržíte okamžitou zpětnou vazbu na Vaše vedení prodejního rozhovoru
 • získáte konkrétní cíle a výstupy k dalšímu rozvoji
 • prožijete intenzivní koučování přímo v terénu
 • posílíte uvědomění svých silných stránek i rozvojových oblastí
 • získáte cenné postřehy k zvýšení efektivity Vašeho prodeje – u jednotlivých prodejců i týmu jako celku

Určeno pro

 • prodejce, obchodní zástupce a sales manažery
 • všechny, kteří se zajímají o osobní rozvoj a zlepšení svých  prodejních dovedností
 • všechny, kteří jsou v prodejním kontaktu se zákazníky

Formy

 • individuální koučování v terénu
 • náslech a pozorování 
 • práce se zpětnou vazbou

Časový rozsah

 • 1 den

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Koučování prodejních manažerů (Triple-visits)

 • Chcete získat okamžitou zpětnou vazbu na to, jak koučujete své podřízené? 
 • Nevíte si rady s konkrétním prodejcem? Je pro Vás jeho koučování obtížné?
 • Prošel jste kurzem koučování a nyní chcete znát zpětnou vazbu na to, jak umíte aplikovat naučené dovednosti v praxi?
 • V čem vnímáte přínos koučování při konkrétní práci oproti koučování mimo terén?
 • Je pro Vás důležité získat praktické a konkrétní výstupy pro další rozvoj Vašich koučovacích a manažerských dovedností?

Klíčová témata

 • pozorování koučovací praxe v průběhu celého dne
 • práce s osobním stylem koučování podřízených (se zaměřením na prodej)
 • analýza silných stránek a rozvojových oblastí
 • podrobná zpětná vazba na závěr celého dne
 • definice konkrétních výstupů a doporučení pro další rozvoj

Hlavní přínosy

 • obdržíte okamžitou zpětnou vazbu na koučování a vedení svých podřízených
 • získáte konkrétní cíle a výstupy k dalšímu rozvoji
 • prožijete intenzivní koučování přímo v terénu
 • posílíte uvědomění svých silných stránek i rozvojových oblastí
 • získáte cenné postřehy k zvýšení efektivity koučování  podřízených

Určeno pro

 • manažery a vedoucí prodejních týmů
 • potenciální kandidáty na vedení prodejních týmů
 • všechny, kteří se zajímají o osobní rozvoj a zlepšení svých koučovacích dovedností (se zaměřením na prodej)
 • všechny, kteří prošli kurzy koučování a zajímají se o zpětnou vazbu na své koučování v praxi

Formy

 • individuální koučování v terénu
 • pozorování a rozbor
 • práce se zpětnou vazbou

Časový rozsah

 • 1 den  

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Manažerský koučovací program

 • Snažíte se neustále zlepšovat své manažerské dovednosti?
 • Preferujete při vedení lidí koučování – a chcete být jako kouč podřízených úspěšný?
 • Chcete své podřízené řídit efektivněji?
 • Zajímá Vás, které jsou Vaše silné manažerské dovednosti? Kde jsou místa pro váš rozvoj?
 • Máte zájem o individuální program šitý na míru právě Vám?

Klíčová témata

 • stanovení rozvojových cílů
 • poznání svého manažerského stylu, možnost koučování na živo (tzv. stínování)
 • analýza silných a slabých stránek manažerských dovedností
 • získání zpětné vazby
 • realizace definovaných cílů rozvoje
 • průběžná zpětná vazba a vyhodnocení dosažených výsledků

Hlavní přínosy

 • obdržíte zpětnou vazbu na Váš manažerský styl i dovednosti
 • získáte konkrétní cíle a výstupy k dalšímu rozvoji
 • posílíte uvědomění svých silných stránek i rozvojových oblastí
 • získáte cenné postřehy k zvýšení efektivity
 • zlepšíte své manažerské dovednosti 
 • naučíte se lépe efektivněji vést a motivovat své podřízené 
 • osvojíte si nové postupy, jak úspěšně řídit své podřízené (včetně těch, kteří jsou pro Vás osobně obtížní či problematičtí)  

Určeno pro

 • manažery a vedoucí týmů
 • potenciální kandidáty na vedení týmů
 • manažery, kteří se zajímají o osobní rozvoj a zlepšení svých dovedností 
 • manažery, kteří prošli kurzy koučování a zajímají se o zpětnou vazbu na své koučování v praxi

Formy

 • assessment
 • individuální koučování 
 • koučovací rozhovory 
 • práce se zpětnou vazbou a uvědoměním
 • po dohodě lze realizovat i koučování v terénu nebo tvz. naživo

Časový rozsah

 • 18 hodin v průběhu předem domluveného období (obvykle 3-6 měsíců)

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Executive Coaching
 • Chcete plně rozvinout svůj manažerský potenciál a snadněji dosahovat svých cílů?
 • Kladete si často otázku po efektivitě své práce?
 • Je pro vás vůdčí role výzvou?
 • Chcete lépe poznat sám sebe a své okolí?

Klíčová témata

 • principy práce leadera
 • stanovení rozvojových cílů a zmapování současné reality
 • pochopení své osobnosti (hodnot, kompetencí a zájmů) a jak se projevuje při vedení lidí
 • hledání možností cest k cíli a jejich realizace
 • pochopení svých silných stránek a jejich intenzivní využívání
 • vyvažování svých rozvojových míst
 • plánování kariéry a identifikace sféry vlivu

Hlavní přínosy

 • odhalíte svůj vůdcovský styl a v čem je jeho síla
 • získáte podporu a nástroje pro svůj rozvoj
 • objevíte své zdroje a možnosti
 • urychlíte svůj pokrok ve stanovených rozvojových oblastech
 • získáte inspiraci a doporučení pro další rozvoj

Určeno pro

 • všechny manažery a lídry v řídících funkcích, kteří chtějí něco změnit
 • všechny manažery a lídry, kteří chtějí využít koučování jako efektivní metody seberozvoje

Formy

 • individuální koučovací program
 • 10 koučovacích sezení
 • je možné zařadit koučování na živo, tzv. stínování

Časový rozsah     

 • 10 koučovacích sezení (á 1,5 hodiny)

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Týmové koučování

 • Zajímá Vás, jak zvýšit efektivitu a spokojenost členů Vašich týmů?
 • Uvažujete o zavedení koučování do praxe? 
 • Potřebujete pomoci se zavedením koučování do firmy či optimalizací již zavedeného systému koučování?
 • Využijte naše specialisty na koučování, pro které je spokojenost zákazníků a  kvalita služeb to nejdůležitější.

Klíčová témata

 • týmové faktory úspěchu
 • shoda na týmových pravidlech komunikace
 • zajištění souladu členů týmu ohledně týmových cílů a hodnot
 • práce s motivací týmu i jeho jednotlivých členů
 • možnost plošného zavedení systému koučování

Hlavní přínosy

 • zavedete nebo rozvinete týmové koučování ve firmě
 • zvýšíte týmovou výkonnost a efektivitu
 • podpoříte převádění firemních vizí a hodnot do praxe
 • zvýšíte motivaci zaměstnanců a změníte jejich přístup

Určeno pro

 • všechny, kteří chtějí rozvíjet potenciál lidí a dosahovat měřitelných výsledků
 • všechny, kteří procházejí změnou
 • firmy, které chtějí zavést koučování jako efektivní styl vedení a rozvíjení lidí
 • firmy, které chtějí prostřednictvím koučování týmů zvýšit výkonnost týmů 

Formy

 • týmové workshopy
 • koučování naživo (stínování)
 • práce se zpětnou vazbou a uvědoměním

Časový rozsah

 • závisí na konkrétní podobě koučování a zadání zakázky
 • půldenní  nebo celodenní workshopy
 • individuální rozhovory 

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Teambuilding
 • Chcete lépe poznat své kolegy a svůj tým?
 • Láká Vás poznat se v jiném než pracovním prostředí?
 • Chcete zašít něco nevšedního?
 • Jak zajistit motivaci a dobrou atmosféru na pracovišti?

Klíčová témata

 • poznání sebe a druhých
 • zážitkové techniky
 • nalezení silných stránek týmu
 • jak lépe pracovat v týmu
 • řešení obtížných situací a jejich rozbor
 • netradiční způsoby poznání sebe sama i druhých
 • doporučení pro zefektivnění fungování týmu

Hlavní přínosy

 • poznáte lépe své kolegy a svůj tým
 • prohloubíte vztahy v týmu
 • zvýšíte ochotu týmově pracovat
 • poznáte silné stránky týmu 
 • získáte doporučení pro rozvojové oblasti
 • zažijete netradiční formu rozvoje týmu

Určeno pro

 • všechny, kteří pracují v týmu
 • všechny, kteří jsou otevřeni méně tradičním přístupům
 • všechny, kteří chtějí lépe poznat sebe sama a druhé
 • pro manažery, kteří chtějí stmelit tým

Formy

 • zážitkové aktivity
 • indoorová nebo outdoorová forma
 • různé stupně fyzické náročnosti
 • možnost využití osobnostní typologie podle MBTI
 • intenzívní program kombinovaný z různých typů aktivit 
 • rozbor jednotlivých aktivit

Časový rozsah

 • 1,5 – 3 dny (podle domluvy se zákazníkem)

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE: