Sales

SALES

Potřebujete zvýšit výkonnost prodejního týmu? Připravíme pro Vás sales audit (zjišťování silných stránek a rozvojových oblastí týmu i jednotlivců), tréninky prodejních a vyjednávacích dovedností pro junior i senior obchodní reprezentanty, kurz pro efektivní využití znalosti osobnostní typologie podle MBTI® v prodeji. Přímo v terénu pak koučování obchodních reprezentantů a obchodních manažerů (tzv.spolujízdy). Výběrem a kombinací uvedených aktivit rozvíjíme znalosti, dovednosti a zvyšujeme motivaci obchodníků a celých obchodních týmů, s cílem podpořit dosahování prodejních cílů, zvyšování obratu a market-share.

 
Sales audit
 • Je pro Vás důležité vědět, jaká je efektivita Vašeho obchodního týmu?
 • Pojďte si vyzkoušet, jak Vám mohou pomoci spolujízdy.
 • Je pro vás obtížné převést obchodní strategii do každodenní práce vašich zástupců?
 • Váháte, která měřítka výkonu vašich obchodních zástupců jsou ta klíčová?
 • Pojďte zjistit, proč konkurence využila diagnostický nástroj zaměřený na audit obchodních týmů a prodejních procesů.
 • Máte zájem o diagnostiku HR a prodejních procesů, silných a slabých stránek celého týmu i jednotlivých obchodních manažerů a obchodních zástupců?

Klíčová témata

 • zjištění silných a slabých stránek jednotlivých prodejců
 • analýza silných stránek (charakteristik) úspěšných prodejců
 • analýza manažerských dovedností manažerů obchodního týmu
 • diagnostika prodejních procesů v obchodním oddělení (týmu)
 • návrh řešení pro další rozvoj jednotlivých členů týmu (prodejců)
 • návrh řešení pro optimalizaci prodeje a týmových procesů 
 • návrh způsobů komunikace a realizace navržených řešení

Hlavní přínosy

 • zjistíte, v čem je váš obchodní tým silný a v čem má naopak rezervy
 • budete schopni vyhodnotit efektivitu vaší obchodní strategie
 • získáte doporučení pro rozvoj celého obchodního týmu i jednotlivých členů
 • budete schopni optimalizovat prodejní a HR procesy

Určeno pro

 • obchodní a prodejní týmy 

Nástoje (formy)

 • individuální rozhovor s managementem obchodního oddělení
 • individuální rozhovor s jednotlivými členy týmu
 • (dvojité a trojité) spolujízdy při výkonu práce
 • development centrum (vč. dohodnuté psychodiagnostiky)

Časový rozsah

 • zpravidla 1 měsíc (v závislosti na velikosti obchodního týmu)

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
8 kroků prodeje

Cíl programu:

 • Zlepšit úspěšnost obchodních jednání. 
 • Zvýšit prodejní výkon, obrat i zisk u nových i stávajících zákazníků. 
 • Posílit efektivitu jednání s klientem. 
 • Umět lépe zvládat námitky. 
 • Přesvědčivěji prezentovat výhody nabízených produktů a užitku pro zákazníka. 
 • Zvýšit motivaci prodejců pro vlastní rozvoj a další zvyšování úspěšnosti. 
 • Umět přenést znalosti a dovednosti do praxe.

 

Hlavní přínosy:

 • Rozvine u prodejců klíčové dovednosti pro identifikaci zákazníkových potřeb a zvládání složitých prodejních situací.
 • Zavedení struktury do prodejní komunikace, podpoří zavedení jednotné prodejní strategie.
 • Osvojení si principů efektivního vedení prodejních rozhovorů a pochopení důležitosti jednotlivých fází prodejní komunikace.
 • Úspěšnější zvládání námitek a přesvědčivější prezentace vlastních produktů.
 • Pomůže prodejcům vést jednání profesionálním způsobem i s problematickými zákazníky.
 • Poskytne metodu pro analýzu a zdokonalování vlastního výkonu.
 • Přispěje k budování větší loajality zákazníků a k trvalejším vztahům s nimi.
 • Získání inspirace pro další rozvíjení svých prodejních schopností.

Obsah:

 • Role a profil úspěšného prodejce.
 • Principy a zásady efektivní komunikace v prodeji.
 • Postup „8 kroků prodeje“.
 • Příprava prodejního rozhovoru.
 • Vedení prodejního rozhovoru (zahájení, zjišťování potřeb a situace zákazníka, prezentování nabídky, překonávání námitek, uzavírání rozhovoru).
 • Péče o zákazníka, rozvíjení dlouhodobých vztahů.
 • Nácvik jednotlivých fází prodejního rozhovoru na konkrétních situacích z praxe.
 • Hraní rolí, rozbor konkrétních situací.
 • Vyhodnocení prodejního rozhovoru.
 • Akční plány.

Časový rozsah:       

 • 2 dny, doporučujeme doplnit následným kurzem  za 6 – 8 týdnů (1 den)

Ambasador:             RNDr. Radek Machač

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Partnerský prodej
 • Potřebujete zvýšit efektivitu prodeje?
 • Chcete lépe poznat své silné a slabé stránky v prodeji?
 • Je pro Vás důležité nejen rychle prodat, ale i mít dlouhodobé a spokojené klienty (zákazníky)? 
 • Jaké dovednosti považujete u prodejce za určující?  

Klíčová témata           

 • role a charakteristika úspěšného prodejce
 • základy efektivní prodejní komunikace
 • 8 kroků (fází) prodeje (se zaměřením na vedení prodejního rozhovoru, zjišťování potřeb, prezentaci nabídky, uzavření prodeje)
 • práce s námitkami zákazníků
 • předpoklady dlouhodobého vztahu s klienty

Hlavní přínosy

 • osvojíte si principy efektivního prodeje
 • vyzkoušíte si v praxi klíčové prodejní dovednosti
 • získáte inspiraci k dalšímu rozvoji prodejních dovedností
 • poznáte lépe sami sebe, své silné a slabé stránky v roli prodejce
 • získáte praktická doporučení, jak docílit efektivnějšího prodeje i jak získat dlouhodobé a spokojené klienty

Určeno pro

 • prodejce, obchodní zástupce a sales (prodejní) manažery
 • všechny, kteří jsou v kontaktu se zákazníky
 • pracovníky marketingu

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • sdílení know how (zkušeností, best practices)

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
MBTI v prodeji
 • Chcete lépe poznat své silné a slabé stránky v prodeji?
 • Zdají se Vám někteří zákazníci jiní či obtížnější než ti ostatní?
 • Je pro Vás důležité mít efektivní tým obchodních zástupců?
 • Co Vás napadá při spojení slov úspěšnost prodeje a osobnost?

Klíčová témata

 • základy osobnostní typologie dle MBTI
 • vliv různých osobností na vedení prodejního rozhovoru
 • komunikace s různými typy klientů
 • práce s preferencemi a styly jednání, které méně používáme
 • jednání s „obtížným“ zákazníkem
 • analýza prodejního týmu dle MBTI

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základy osobnostní typologie dle MBTI
 • uvědomíte si, že každý klient je specifický a vyžaduje odlišný přístup 
 • poznáte lépe sami sebe, svůj tým a své klienty z hlediska různých osobnostních typů
 • zjistíte, jak Váš osobnostní typ ovlivňuje způsob vedení prodejního rozhovoru
 • získáte praktická doporučení, jak pracovat s různými typy zákazníků i jak zefektivnit firemní komunikaci
 • dozvíte se, jak můžete zvyšovat úspěšnost prodeje a současně spokojenost zákazníků

Určeno pro    

 • prodejce, obchodní zástupce a sales (prodejní) manažery
 • pracovníky obchodních oddělení, klientských center a zákaznických linek
 • všechny, kteří jsou v prodejním a servisním kontaktu se zákazníky
 • prodejní týmy

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • případové studie
 • na přání zákazníka lze použít i formu videotréninku

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Dovednosti vyjednávání
 • Potřebujete zvýšit svou sebejistotu při vyjednávání se zákazníky?
 • Chcete se naučit základním principům efektivního vyjednávání v prodeji?
 • Naučte se překonávat námitky Vašich zákazníků.
 • Co se Vám spojí se slovem námitka, jaké jsou Vaše pocity?
 • Jak podle Vás vypadá ideální vyjednávač?

Klíčová témata

 • kdy a proč vyjednávat v prodeji
 • zásady efektivního vyjednávání
 • profesionální překonávání námitek
 • vyjednávání s různými typy zákazníků
 • překážky úspěšného vyjednávání a jejich překonávání

Hlavní přínosy

 • osvojíte si principy úspěšného vyjednávání
 • vyzkoušíte si v praxi základní vyjednávací strategie
 • naučíte se reagovat na námitky zákazníků
 • posílíte svou sebejistotu při vyjednávání

Určeno pro

 • prodejce, obchodní zástupce a sales (prodejní) manažery
 • produktové a projektové manažery
 • všechny, kteří jsou v kontaktu se zákazníky

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • videotrénink

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Spolujízdy (Double-visits)
 • Chcete získat okamžitou zpětnou vazbu na Vaše vedení prodejního rozhovoru? 
 • Nevíte si rady s konkrétním zákazníkem? Je pro Vás jednání s ním obtížné?
 • Snažíte se neustále rozvíjet své prodejní dovednosti?
 • Zajímá Vás, jak ještě zvýšit efektivitu Vašeho prodeje?
 • Prošel Váš tým již tréninkem mimo terén a nyní byste chtěl své prodejce posunout na další kvalitativní úroveň?   

Klíčová témata

 • stanovení cílů jednotlivých prodejních návštěv
 • pozorování prodejních rozhovorů 
 • práce s osobním stylem vedení prodejního rozhovoru
 • definice konkrétních výstupů a cílů dalšího rozvoje
 • podrobná zpětná vazba po návštěvách i na závěr celého dne

Hlavní přínosy

 • obdržíte okamžitou zpětnou vazbu na Vaše vedení prodejního rozhovoru
 • získáte konkrétní cíle a výstupy k dalšímu rozvoji
 • prožijete intenzivní koučování přímo v terénu
 • posílíte uvědomění svých silných stránek i rozvojových oblastí
 • získáte cenné postřehy k zvýšení efektivity Vašeho prodeje – u jednotlivých prodejců i týmu jako celku

Určeno pro

 • prodejce, obchodní zástupce a sales manažery
 • všechny, kteří se zajímají o osobní rozvoj a zlepšení svých  prodejních dovedností
 • všechny, kteří jsou v prodejním kontaktu se zákazníky

Formy

 • individuální koučování v terénu
 • náslech a pozorování 
 • práce se zpětnou vazbou

Časový rozsah

 • 1 den

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Koučování prodejních manažerů (Triple-visits)

 • Chcete získat okamžitou zpětnou vazbu na to, jak koučujete své podřízené? 
 • Nevíte si rady s konkrétním prodejcem? Je pro Vás jeho koučování obtížné?
 • Prošel jste kurzem koučování a nyní chcete znát zpětnou vazbu na to, jak umíte aplikovat naučené dovednosti v praxi?
 • V čem vnímáte přínos koučování při konkrétní práci oproti koučování mimo terén?
 • Je pro Vás důležité získat praktické a konkrétní výstupy pro další rozvoj Vašich koučovacích a manažerských dovedností?

Klíčová témata

 • pozorování koučovací praxe v průběhu celého dne
 • práce s osobním stylem koučování podřízených (se zaměřením na prodej)
 • analýza silných stránek a rozvojových oblastí
 • podrobná zpětná vazba na závěr celého dne
 • definice konkrétních výstupů a doporučení pro další rozvoj

Hlavní přínosy

 • obdržíte okamžitou zpětnou vazbu na koučování a vedení svých podřízených
 • získáte konkrétní cíle a výstupy k dalšímu rozvoji
 • prožijete intenzivní koučování přímo v terénu
 • posílíte uvědomění svých silných stránek i rozvojových oblastí
 • získáte cenné postřehy k zvýšení efektivity koučování  podřízených

Určeno pro

 • manažery a vedoucí prodejních týmů
 • potenciální kandidáty na vedení prodejních týmů
 • všechny, kteří se zajímají o osobní rozvoj a zlepšení svých koučovacích dovedností (se zaměřením na prodej)
 • všechny, kteří prošli kurzy koučování a zajímají se o zpětnou vazbu na své koučování v praxi

Formy

 • individuální koučování v terénu
 • pozorování a rozbor
 • práce se zpětnou vazbou

Časový rozsah

 • 1 den  

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


MÁM ZÁJEM O INFORMACE: