Team

TEAM

 

Potřebujete podpořit týmovou spolupráci a výkonnost? Používáme analýzy týmu prostřednictvím osobnostní typologie podle MBTI®, jejímž cílem je zefektivnit spolupráci týmů napříč celou organizací. Pořádáme tréninky zaměřené na rozvoj efektivní týmové spolupráce a na poznání osobnostních typů jednotlivých členů týmu. Výsledky těchto tréninků posílí týmovost, efektivnější dosahování výsledků a vyšší zapojení jednotlivců. Dále se zaměřujeme na týmové koučování, které podporuje vzájemné porozumění pracovníků, schopnost lépe mezi sebou komunikovat a efektivně spolupracovat. Zároveň tím dochází k zlepšení vztahů a atmosféry v týmu, a to umožňuje dosahování výsledků v dlouhodobé perspektivě, se zmenšením fluktuace a zvýšením motivace lidí v týmu. Pro účely stmelení týmu a poznání se navzájem v nepracovním prostředí zajišťujeme akce teambuildingového typu, vždy po důkladném poznání situace a potřeb klienta. Velkého efektu dosahujeme propojováním týmů / oddělení v rámci organizace, podporou týmové spolupráce a efektivity celé organizace.


 

 
Analýza týmu podle MBTI
 • Zajímá Vás, jaký je potenciál Vašeho týmu?
 • Potřebujete pro zvyšování efektivity znát silné stránky a rozvojová místa členů Vašeho týmu?
 • Jak rozpoznat, co potřebují jednotliví členové týmu k tomu, aby dlouhodobě pracovali efektivně a s vysokou motivací?
 • Jak funguje Váš tým jako celek, co by měl dělat jinak?

Klíčová témata

Hlavní přínosy

 • porozumíte osobnostní typologii dle MBTI
 • získáte přehled o osobnostních typech členů Vašeho týmu
 • poznáte svůj tým z jiného úhlu pohledu 
 • pochopíte silné stránky a rozvojová místa členů Vašeho týmu
 • získáte doporučení, jak lépe vést svůj tým
 • dostanete doporučení pro rozvoj svého týmu

Určeno pro

 • všechny, kteří vedou  tým
 • členy  týmů
 • všechny, které zajímá využití potenciálu lidí

Formy

 • workshop (vysvětlení metody osobnostní typologie podle MBTI, sebeodhad, osobnostní inventář)
 • konzultace - analýza týmu a doporučení pro rozvoj týmu

Časový rozsah

 • 1 den workshop
 • 3 hodiny konzultace

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
MBTI v týmu
 • Spolupracuje se Vám v týmu s někým lépe a s někým obtížněji a nerozumíte tomu, proč?
 • Chcete se seznámit s týmovou prací z jiného úhlu pohledu?
 • Chcete sebe sama i své kolegy poznat nejen po pracovní, ale i osobnostní stránce?
 • Co považujete za hlavní předpoklady dobré týmové spolupráce?

Klíčová témata

 • zzáklady osobnostní typologie dle MBTI, silné a slabé stránky jednotlivých typů
 • vliv různých osobností na dynamiku týmu, týmové role
 • doporučení pro komunikaci s různými osobnostními typy
 • teorie temperamentů a kognitivních stylů dle MBTI
 • potenciální stresory a rizika

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základy osobnostní typologie dle MBTI
 • poznáte lépe sami sebe i své kolegy z hlediska různých osobnostních typů
 • uvědomíte si, jak jednotlivé osobnosti rozdílně ovlivňují fungování týmu
 • vyzkoušíte si, jak lépe pracovat se svými silnými a slabými stránkami v týmu
 • získáte inspiraci pro svůj další osobnostní a profesionální rozvoj
 • naučíte se, jak lze jako tým fungovat lépe a efektivněji

Určeno pro

 • všechny, kdo pracují v týmech (kdo jsou součástí týmu)
 • projektové týmy a skupiny
 • týmy a skupiny, které chtějí optimalizovat svou činnost
 • manažery a supervizory týmů
 • pracovníky různých oddělení, jejichž činnost vyžaduje vzájemnou spolupráci

Formy

 • výklad
 • praktický nácvik dovedností
 • na přání zákazníka lze použít i formu videotréninku či teambuldingové aktivity

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Mentoring
 • Je pro Vás klíčové mít profesionální zákaznický servis?
 • Pracujete na tom, abyste zkvalitnili služby zákazníkům?
 • Chcete vyzkoušet efektivní metodu předávání zkušeností a zaškolování svých zaměstnanců?
 • Jak si udržet své zákazníky?

Klíčová témata           

 • principy profesionálního poskytování služeb
 • potřeby a očekávání zákazníků
 • klíčové dovednosti komunikace se zákazníky
 • jak posílit zákaznický servis
 • role a dovednosti mentora
 • nácvik mentoringových rozhovorů 
 • jak se vyvarovat chyb v jednání se zákazníky
 • Doporučení pro další rozvoj

Hlavní přínosy

 • sjednotíte firemní přístup k zákazníkům
 • získáte kvalifikované mentory ve svých týmech
 • podpoříte motivaci a profesní rozvoj prodejních týmů
 • zvýšíte spokojenost a loajalitu zákazníků
 • zprostředkujete výměnu zkušeností a best practises ve vašem týmu

Určeno pro    

 • Mentory, pracovníky HR, interní kouče a trenéry
 • Všechny, kteří chtějí pracovat na zkvalitňování zákaznického servisu
 • Všechny, kteří chtějí využít efektivní metodu mentoringu pro rozvoj svých týmů
 • Všechny, kdo jsou v kontaktu se zákazníkem

Formy

 • interaktivní trénink
 • praktický nácvik dovedností
 • rolové hry
 • možnost videotréninku

Časový rozsah

 • 2 dny trénink
 • 1 den follow-up

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Rozvoj týmové spolupráce
 • Chcete jako tým fungovat lépe?
 • Chcete získat zpětnou vazbu, jak fungujete v týmu?
 • Chcete lépe poznat svůj tým, jeho silné stránky i potenciální slabiny?
 • V čem je podle Vás rozdíl mezi týmem a skupinou?

Klíčová témata

 • základní principy efektivní týmové spolupráce
 • vývojové etapy týmu
 • komunikace, motivace, spolupráce, role a hry v týmu
 • klíčové znaky úspěšných týmů
 • metody optimalizace týmové spolupráce

Hlavní přínosy

 • osvojíte si zásady týmové spolupráce
 • lépe poznáte sebe sama a své kolegy v týmu i svůj tým jako celek
 • získáte zpětnou vazbu na svůj přístup k týmové spolupráci
 • získáte inspiraci pro další rozvoj svých dovedností i týmové spolupráce
 • naučíte se, jak lze jako tým fungovat lépe a efektivněji

Určeno pro

 • všechny, kdo pracují v týmech (kdo jsou součástí týmu)
 • projektové týmy a skupiny
 • týmy a skupiny, které chtějí optimalizovat svou činnost
 • manažery a supervizory týmů
 • pracovníky různých oddělení, jejichž činnost vyžaduje vzájemnou spolupráci

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Týmové koučování

 • Zajímá Vás, jak zvýšit efektivitu a spokojenost členů Vašich týmů?
 • Uvažujete o zavedení koučování do praxe? 
 • Potřebujete pomoci se zavedením koučování do firmy či optimalizací již zavedeného systému koučování?
 • Využijte naše specialisty na koučování, pro které je spokojenost zákazníků a  kvalita služeb to nejdůležitější.

Klíčová témata

 • týmové faktory úspěchu
 • shoda na týmových pravidlech komunikace
 • zajištění souladu členů týmu ohledně týmových cílů a hodnot
 • práce s motivací týmu i jeho jednotlivých členů
 • možnost plošného zavedení systému koučování

Hlavní přínosy

 • zavedete nebo rozvinete týmové koučování ve firmě
 • zvýšíte týmovou výkonnost a efektivitu
 • podpoříte převádění firemních vizí a hodnot do praxe
 • zvýšíte motivaci zaměstnanců a změníte jejich přístup

Určeno pro

 • všechny, kteří chtějí rozvíjet potenciál lidí a dosahovat měřitelných výsledků
 • všechny, kteří procházejí změnou
 • firmy, které chtějí zavést koučování jako efektivní styl vedení a rozvíjení lidí
 • firmy, které chtějí prostřednictvím koučování týmů zvýšit výkonnost týmů 

Formy

 • týmové workshopy
 • koučování naživo (stínování)
 • práce se zpětnou vazbou a uvědoměním

Časový rozsah

 • závisí na konkrétní podobě koučování a zadání zakázky
 • půldenní  nebo celodenní workshopy
 • individuální rozhovory 

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Teambuilding
 • Chcete lépe poznat své kolegy a svůj tým?
 • Láká Vás poznat se v jiném než pracovním prostředí?
 • Chcete zašít něco nevšedního?
 • Jak zajistit motivaci a dobrou atmosféru na pracovišti?

Klíčová témata

 • poznání sebe a druhých
 • zážitkové techniky
 • nalezení silných stránek týmu
 • jak lépe pracovat v týmu
 • řešení obtížných situací a jejich rozbor
 • netradiční způsoby poznání sebe sama i druhých
 • doporučení pro zefektivnění fungování týmu

Hlavní přínosy

 • poznáte lépe své kolegy a svůj tým
 • prohloubíte vztahy v týmu
 • zvýšíte ochotu týmově pracovat
 • poznáte silné stránky týmu 
 • získáte doporučení pro rozvojové oblasti
 • zažijete netradiční formu rozvoje týmu

Určeno pro

 • všechny, kteří pracují v týmu
 • všechny, kteří jsou otevřeni méně tradičním přístupům
 • všechny, kteří chtějí lépe poznat sebe sama a druhé
 • pro manažery, kteří chtějí stmelit tým

Formy

 • zážitkové aktivity
 • indoorová nebo outdoorová forma
 • různé stupně fyzické náročnosti
 • možnost využití osobnostní typologie podle MBTI
 • intenzívní program kombinovaný z různých typů aktivit 
 • rozbor jednotlivých aktivit

Časový rozsah

 • 1,5 – 3 dny (podle domluvy se zákazníkem)

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:

Referenční projekty