Tréninky

TRÉNINKY

 

 

 • Rozšiřte si znalosti a zejména dovednosti v potřebných oblastech
 • Pracujte na změně postojů svých zaměstnanců
 • Vyzkoušejte si zážitkový způsob našich tréninků

 

Tréninky v Coaching Systems jsou zaměřeny na rozvíjení znalostí, dovedností a postojů účastníků. Vedeme je interaktivní formou s využitím zážitkových technik, a to pomáhá k intenzívnímu zapojení účastníků, k jejich motivaci k rozvoji a celkovému výsledku tréninkového procesu. Realizujeme tréninky v oblasti obchodních, manažerských a všech dalších soft skills. Propojujeme psychologický přístup se znalostí business prostředí a zaměřujeme se na praktické využití znalostí a dovedností z tréninku v aktuální situaci klienta. Můžete si vybrat z mnoha tréninkových modulů, které vždy přizpůsobíme podle vašich potřeb a situace. Kurzy jsou určené pro všechny úrovně vstupních znalostí a dovedností, od základních dovedností po pokročilé úrovně. Kurzy jsou koncipovány tak, aby po jejich absolvování přinášely účastníkům a zákazníkům měřitelné výsledky.

 

 

 
8 kroků prodeje

Cíl programu:

 • Zlepšit úspěšnost obchodních jednání. 
 • Zvýšit prodejní výkon, obrat i zisk u nových i stávajících zákazníků. 
 • Posílit efektivitu jednání s klientem. 
 • Umět lépe zvládat námitky. 
 • Přesvědčivěji prezentovat výhody nabízených produktů a užitku pro zákazníka. 
 • Zvýšit motivaci prodejců pro vlastní rozvoj a další zvyšování úspěšnosti. 
 • Umět přenést znalosti a dovednosti do praxe.

 

Hlavní přínosy:

 • Rozvine u prodejců klíčové dovednosti pro identifikaci zákazníkových potřeb a zvládání složitých prodejních situací.
 • Zavedení struktury do prodejní komunikace, podpoří zavedení jednotné prodejní strategie.
 • Osvojení si principů efektivního vedení prodejních rozhovorů a pochopení důležitosti jednotlivých fází prodejní komunikace.
 • Úspěšnější zvládání námitek a přesvědčivější prezentace vlastních produktů.
 • Pomůže prodejcům vést jednání profesionálním způsobem i s problematickými zákazníky.
 • Poskytne metodu pro analýzu a zdokonalování vlastního výkonu.
 • Přispěje k budování větší loajality zákazníků a k trvalejším vztahům s nimi.
 • Získání inspirace pro další rozvíjení svých prodejních schopností.

Obsah:

 • Role a profil úspěšného prodejce.
 • Principy a zásady efektivní komunikace v prodeji.
 • Postup „8 kroků prodeje“.
 • Příprava prodejního rozhovoru.
 • Vedení prodejního rozhovoru (zahájení, zjišťování potřeb a situace zákazníka, prezentování nabídky, překonávání námitek, uzavírání rozhovoru).
 • Péče o zákazníka, rozvíjení dlouhodobých vztahů.
 • Nácvik jednotlivých fází prodejního rozhovoru na konkrétních situacích z praxe.
 • Hraní rolí, rozbor konkrétních situací.
 • Vyhodnocení prodejního rozhovoru.
 • Akční plány.

Časový rozsah:       

 • 2 dny, doporučujeme doplnit následným kurzem  za 6 – 8 týdnů (1 den)

Ambasador:             RNDr. Radek Machač

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Partnerský prodej
 • Potřebujete zvýšit efektivitu prodeje?
 • Chcete lépe poznat své silné a slabé stránky v prodeji?
 • Je pro Vás důležité nejen rychle prodat, ale i mít dlouhodobé a spokojené klienty (zákazníky)? 
 • Jaké dovednosti považujete u prodejce za určující?  

Klíčová témata           

 • role a charakteristika úspěšného prodejce
 • základy efektivní prodejní komunikace
 • 8 kroků (fází) prodeje (se zaměřením na vedení prodejního rozhovoru, zjišťování potřeb, prezentaci nabídky, uzavření prodeje)
 • práce s námitkami zákazníků
 • předpoklady dlouhodobého vztahu s klienty

Hlavní přínosy

 • osvojíte si principy efektivního prodeje
 • vyzkoušíte si v praxi klíčové prodejní dovednosti
 • získáte inspiraci k dalšímu rozvoji prodejních dovedností
 • poznáte lépe sami sebe, své silné a slabé stránky v roli prodejce
 • získáte praktická doporučení, jak docílit efektivnějšího prodeje i jak získat dlouhodobé a spokojené klienty

Určeno pro

 • prodejce, obchodní zástupce a sales (prodejní) manažery
 • všechny, kteří jsou v kontaktu se zákazníky
 • pracovníky marketingu

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • sdílení know how (zkušeností, best practices)

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
MBTI v prodeji
 • Chcete lépe poznat své silné a slabé stránky v prodeji?
 • Zdají se Vám někteří zákazníci jiní či obtížnější než ti ostatní?
 • Je pro Vás důležité mít efektivní tým obchodních zástupců?
 • Co Vás napadá při spojení slov úspěšnost prodeje a osobnost?

Klíčová témata

 • základy osobnostní typologie dle MBTI
 • vliv různých osobností na vedení prodejního rozhovoru
 • komunikace s různými typy klientů
 • práce s preferencemi a styly jednání, které méně používáme
 • jednání s „obtížným“ zákazníkem
 • analýza prodejního týmu dle MBTI

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základy osobnostní typologie dle MBTI
 • uvědomíte si, že každý klient je specifický a vyžaduje odlišný přístup 
 • poznáte lépe sami sebe, svůj tým a své klienty z hlediska různých osobnostních typů
 • zjistíte, jak Váš osobnostní typ ovlivňuje způsob vedení prodejního rozhovoru
 • získáte praktická doporučení, jak pracovat s různými typy zákazníků i jak zefektivnit firemní komunikaci
 • dozvíte se, jak můžete zvyšovat úspěšnost prodeje a současně spokojenost zákazníků

Určeno pro    

 • prodejce, obchodní zástupce a sales (prodejní) manažery
 • pracovníky obchodních oddělení, klientských center a zákaznických linek
 • všechny, kteří jsou v prodejním a servisním kontaktu se zákazníky
 • prodejní týmy

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • případové studie
 • na přání zákazníka lze použít i formu videotréninku

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Dovednosti vyjednávání
 • Potřebujete zvýšit svou sebejistotu při vyjednávání se zákazníky?
 • Chcete se naučit základním principům efektivního vyjednávání v prodeji?
 • Naučte se překonávat námitky Vašich zákazníků.
 • Co se Vám spojí se slovem námitka, jaké jsou Vaše pocity?
 • Jak podle Vás vypadá ideální vyjednávač?

Klíčová témata

 • kdy a proč vyjednávat v prodeji
 • zásady efektivního vyjednávání
 • profesionální překonávání námitek
 • vyjednávání s různými typy zákazníků
 • překážky úspěšného vyjednávání a jejich překonávání

Hlavní přínosy

 • osvojíte si principy úspěšného vyjednávání
 • vyzkoušíte si v praxi základní vyjednávací strategie
 • naučíte se reagovat na námitky zákazníků
 • posílíte svou sebejistotu při vyjednávání

Určeno pro

 • prodejce, obchodní zástupce a sales (prodejní) manažery
 • produktové a projektové manažery
 • všechny, kteří jsou v kontaktu se zákazníky

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • videotrénink

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Profesionální manažerské dovednosti
 • Zajímá Vás, jak docílit toho, aby Váš tým byl ještě efektivnější?
 • Chcete mít nejen efektivní, ale i spokojený tým?
 • Jste zvědavý, jak vypadá manažer – profesionál?
 • Co si představíte pod pojmem leadership?

Klíčová témata

 • principy efektivního vedení týmu
 • nezbytné předpoklady a charakteristiky manažera profesionála
 • zásady manažerské komunikace
 • manažerské styly a situační vůdcovství
 • práce s motivací jednotlivců i celého týmu
 • základy timemanagementu

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základní principy vedení lidí
 • zdokonalíte se v komunikačních a manažerských dovednostech
 • získáte zpětnou vazbu na svůj manažerský styl i inspiraci pro další rozvoj Vašich manažerských dovedností
 • získáte užitečné rady a informace o moderních trendech řízení
 • naučíte se, jak zkvalitnit a zefektivnit Vaši manažerskou činnost

Určeno pro

 • manažery a všechny, kdo vedou jednotlivce i týmy
 • supervizory, zástupce manažerů týmů
 • potenciální kandidáty na vedení jednotlivců i skupin

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • na přání zákazníka lze použít i formu videotréninku

Časový rozsah    

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Koučovací dovednosti pro manažery
 • Jak je pro Vás důležitý rozvoj a růst Vašich podřízených?
 • Zajímá Vás, jak docílit toho, aby Váš tým byl ještě efektivnější?
 • Chcete mít samostatný a spokojený tým?
 • Snažíte se neustále zlepšovat své manažerské dovednosti a rozšiřovat obzory svých znalostí?

Klíčová témata

 • hlavní principy koučování
 • základní koučovací dovednosti
 • vztah komunikace a koučování
 • předpoklady efektivního koučování a překonávání možných bariér

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základní principy koučování
 • zdokonalíte se v komunikačních, koučovacích a manažerských dovednostech
 • vyzkoušíte si vedení koučovacího rozhovoru
 • zjistíte, jaké jsou hlavní výhody a přínosy koučování lidí (proč je dobré své podřízené koučovat)
 • naučíte se efektivněji vést svůj tým (své podřízené)

Určeno pro

 • manažery a vedoucí týmů
 • interní a externí kouče a supervizory
 • potenciální kandidáty na vedení jednotlivců i skupin

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • na přání zákazníka lze použít i formu videotréninku

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Využití MBTI při vedení lidí
 • Chcete ke svým podřízeným přistupovat individuálně, seznámit se s vedením lidí z jiného úhlu pohledu?
 • Jste otevřený/á moderním trendům řízení?
 • Zajímá Vás, jak využít osobností typologii MBTI v manažerské praxi?
 • Chcete se vyvarovat chyb při práci se svými podřízenými?
 • Podle čeho volíte optimální způsob jak vést své podřízené?

Klíčová témata

 • role manažera
 • principy efektivního vedení týmu a týmové práce
 • základy osobnostní typologie dle MBTI, silné a slabé stránky jednotlivých typů
 • vliv různých osobností na dynamiku týmu
 • základy efektivní komunikace a doporučení pro komunikaci s různými osobnostními typy
 • využití osobnostní typologie při práci s lidmi (motivace, delegování úkolů, vedení lidí apod.)

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základy osobnostní typologie dle MBTI
 • poznáte lépe sami sebe i své podřízené z hlediska různých osobnostních typů
 • zjistíte, jak Váš osobnostní typ ovlivňuje Váš způsob řízení lidí
 • získáte praktická doporučení, jak pracovat s různými typy podřízených
 • naučíte se efektivněji vést svůj tým, komunikovat s podřízenými a zadávat úkoly

Určeno pro

 • manažery a vedoucí týmů
 • členy projektových týmů
 • potenciální kandidáty na vedení jednotlivců i skupin

Formy

 • výklad
 • praktický nácvik dovedností
 • řízená diskuse

Časový rozsah    

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
MBTI v týmu
 • Spolupracuje se Vám v týmu s někým lépe a s někým obtížněji a nerozumíte tomu, proč?
 • Chcete se seznámit s týmovou prací z jiného úhlu pohledu?
 • Chcete sebe sama i své kolegy poznat nejen po pracovní, ale i osobnostní stránce?
 • Co považujete za hlavní předpoklady dobré týmové spolupráce?

Klíčová témata

 • zzáklady osobnostní typologie dle MBTI, silné a slabé stránky jednotlivých typů
 • vliv různých osobností na dynamiku týmu, týmové role
 • doporučení pro komunikaci s různými osobnostními typy
 • teorie temperamentů a kognitivních stylů dle MBTI
 • potenciální stresory a rizika

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základy osobnostní typologie dle MBTI
 • poznáte lépe sami sebe i své kolegy z hlediska různých osobnostních typů
 • uvědomíte si, jak jednotlivé osobnosti rozdílně ovlivňují fungování týmu
 • vyzkoušíte si, jak lépe pracovat se svými silnými a slabými stránkami v týmu
 • získáte inspiraci pro svůj další osobnostní a profesionální rozvoj
 • naučíte se, jak lze jako tým fungovat lépe a efektivněji

Určeno pro

 • všechny, kdo pracují v týmech (kdo jsou součástí týmu)
 • projektové týmy a skupiny
 • týmy a skupiny, které chtějí optimalizovat svou činnost
 • manažery a supervizory týmů
 • pracovníky různých oddělení, jejichž činnost vyžaduje vzájemnou spolupráci

Formy

 • výklad
 • praktický nácvik dovedností
 • na přání zákazníka lze použít i formu videotréninku či teambuldingové aktivity

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Mentoring
 • Je pro Vás klíčové mít profesionální zákaznický servis?
 • Pracujete na tom, abyste zkvalitnili služby zákazníkům?
 • Chcete vyzkoušet efektivní metodu předávání zkušeností a zaškolování svých zaměstnanců?
 • Jak si udržet své zákazníky?

Klíčová témata           

 • principy profesionálního poskytování služeb
 • potřeby a očekávání zákazníků
 • klíčové dovednosti komunikace se zákazníky
 • jak posílit zákaznický servis
 • role a dovednosti mentora
 • nácvik mentoringových rozhovorů 
 • jak se vyvarovat chyb v jednání se zákazníky
 • Doporučení pro další rozvoj

Hlavní přínosy

 • sjednotíte firemní přístup k zákazníkům
 • získáte kvalifikované mentory ve svých týmech
 • podpoříte motivaci a profesní rozvoj prodejních týmů
 • zvýšíte spokojenost a loajalitu zákazníků
 • zprostředkujete výměnu zkušeností a best practises ve vašem týmu

Určeno pro    

 • Mentory, pracovníky HR, interní kouče a trenéry
 • Všechny, kteří chtějí pracovat na zkvalitňování zákaznického servisu
 • Všechny, kteří chtějí využít efektivní metodu mentoringu pro rozvoj svých týmů
 • Všechny, kdo jsou v kontaktu se zákazníkem

Formy

 • interaktivní trénink
 • praktický nácvik dovedností
 • rolové hry
 • možnost videotréninku

Časový rozsah

 • 2 dny trénink
 • 1 den follow-up

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Rozvoj týmové spolupráce
 • Chcete jako tým fungovat lépe?
 • Chcete získat zpětnou vazbu, jak fungujete v týmu?
 • Chcete lépe poznat svůj tým, jeho silné stránky i potenciální slabiny?
 • V čem je podle Vás rozdíl mezi týmem a skupinou?

Klíčová témata

 • základní principy efektivní týmové spolupráce
 • vývojové etapy týmu
 • komunikace, motivace, spolupráce, role a hry v týmu
 • klíčové znaky úspěšných týmů
 • metody optimalizace týmové spolupráce

Hlavní přínosy

 • osvojíte si zásady týmové spolupráce
 • lépe poznáte sebe sama a své kolegy v týmu i svůj tým jako celek
 • získáte zpětnou vazbu na svůj přístup k týmové spolupráci
 • získáte inspiraci pro další rozvoj svých dovedností i týmové spolupráce
 • naučíte se, jak lze jako tým fungovat lépe a efektivněji

Určeno pro

 • všechny, kdo pracují v týmech (kdo jsou součástí týmu)
 • projektové týmy a skupiny
 • týmy a skupiny, které chtějí optimalizovat svou činnost
 • manažery a supervizory týmů
 • pracovníky různých oddělení, jejichž činnost vyžaduje vzájemnou spolupráci

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:

Referenční projekty