O nás

NAŠE VIZE

Být lídrem v rozvoji lidí. V praxi to pro nás znamená, že budeme:

 • inovativní v přístupu, budeme sledovat a vytvářet trendy rozvoje lidského potenciálu a zvyšování výkonu
 • efektivně aplikovat prověřené metody/postupy na individuální podmínky klienta
 • vyhledávaný a preferovaný partner při dosahování vyšší výkonnosti a rozvoje lidského potenciálu
 • získávat ty nejlepší spolupracovníky a dále je rozvíjet
 • vzbuzovat nadšení, které pomůže s realizací efektivní inovace
 • dosahovat konkurenceschopných finančních výsledků, které zajistí potřebný rozvoj společnosti.

MISE

Pomáháme organizacím, týmům a jednotlivcům plně rozvíjet jejich potenciálefektivně dosahovat jejich cílů. Naším cílem je spokojený zákazník dosahující úspěchů.


HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost Coaching Systems, s.r.o. vznikla v srpnu roku 2003 v Praze – zakladateli byli Robert Demare a Norbert Riethof. Hlavním zaměřením společnosti bylo využití inovativního spojení  výkonnostních tréninků, koučování a typologie. Tyto pilíře byly dále rozpracovány do dnešní podoby portfolia řešení využívajících komponentů z diagnostiky, výukových programů a týmového či individuálního koučování. Spolupracujeme se stovkami významných zahraničních a českých společností z oborů IT, farmaceutického průmyslu, bankovnictví, retailu, výroby, komunikačních technologií, reklamy a dalších. Naše vzdělávací akce pomohly tisícům spokojených účastníků.

Proč s námi spolupracovat

 • klademe důraz na profesionalitu, spokojenost našich klientů a dlouhodobou spolupráci a partnerství
 • vnímáme provázanost procesů a vytváříme komplexní řešení nejen pro jednotlivce, ale i pro celý tým a organizaci
 • naše řešení jsou „šitá na míru“, odpovídají vašim potřebám a jsou vždy navržena teprve po důkladné vstupní analýze
 • poskytujeme komplexní nabídku zahrnující individuální a týmové poradenství, diagnostiku, tréninky i koučování
 • při práci s účastníky využíváme individuální přístup vycházející z osobnostní typologie MBTI.
 • naše vzdělávací programy jsou zaměřeny na praxi – zahrnují praktický nácvik dovedností v konkrétních situacích a jsou připraveny tak, aby účastníci dosáhli zlepšení výsledků své práce bezprostředně po absolvování kurzu
 • naši konzultanti mají nejen odborné teoretické znalosti, ale především praktické zkušenosti, které získali dlouholetým působením na obchodních, manažerských a konzultantských pozicích
 • pro zvýšení efektivity školení vám nabízíme následné rozšíření vzdělávacího programu o individuální a týmové koučování 
 • spokojenost klientů a účastníků našich vzdělávacích programů převyšuje 95% 
 • nasloucháme vašim požadavkům a potřebám, zároveň však neslibujeme nemožné
 • preferujeme „lidský přístup“, využíváme zážitkové a sebezkušenostní techniky, které účastníky nejen baví, ale posilují i uvědomění a zvyšují efektivitu školení
 • jsme otevření nejen vašemu, ale i našemu rozvoji, sledujeme nové vzdělávací trendy a naši konzultanti se neustále průběžně vzdělávají
 • nebojíme se měřit efektivitu své práce – naše rozvojové programy mají vždy jednoznačně definované výstupy a cíle, jejichž naplnění průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme
 

Videa:

přidáno: 27.05.2011
přidáno: 27.05.2011
přidáno: 27.05.2011
přidáno: 21.07.2011
přidáno: 21.07.2011