https://www.coachingsystems.cz/wp-content/uploads/litic-640x792.jpg

Dominic Bubna-Litic

Dominic je senior kouč a lektor s více než 20 let praxe v oblastech vedení workshopů, životního i byznysového koučování a rozvoje vůdčích osobností. Má zkušenosti s výcvikem většiny oblastí měkkých dovedností od prodeje po služby, řízení a komunikační dovednosti. Původem Australan, ale ve střední Evropě pracuje a žije od roku 1990. Vzhledem ke své zkušenosti využívá znalosti z obou prostředí v obchodních organizacích. Hovoří anglicky a česky.


Srdeční témata

  • Trénink lektorů – rozvoj lektorů, aby se z nich stali inspirativní lídři
  • Trénink koučů – transformace lidí, aby se stali skutečně těmi, kým jsou, a díky tomu mohli dosáhnout svých cílů.
  • Rozvíjení loajality zákazníků – spolupráce s organizacemi na holistické úrovni při přechodu od „pouhého“ uspokojování zákazníků ke strategickému přístupu k vytváření loajality zákazníků
  • Leadership – přechod od řízení lidí ke skutečnému vedení lidí a ke splnění cílů.


Můj přístup 

Můj přístup je do značné míry ovlivněn mnohaletým vedením české a slovenské pobočky globální tréninkové společnosti. Zde jsem získal zkušenosti s provozováním úspěšného podnikání, vedením lidí a týmů. Mohl jsem si také osvojit know-how světové firmy pro oblast rozvoje lidí.

Při práci s lidmi se zaměřuji na vytváření prostoru pro účastníky, aby dosáhli významných změn v jejich chování a postojích prostřednictvím rozvoje dovedností, které se naučí aplikovat svým vlastním individuálním způsobem.

Jsem schopen zapojit účastníky osobně i ve virtuálním prostředí, což může vést k transformačním změnám a lepšímu výkonu. Účastníci mých školení oceňují způsob, jakým je podněcuji, aby si vytvořili nové perspektivy a lépe porozuměli sami sobě. Oceňují moji autentičnost a otevřenost a můj neortodoxní přístup. Obzvláště jsem schopen trénovat profesionální kouče a přinášet kombinaci profesionality a humoru, abych účastníkům poskytl smysluplnou a příjemnou zkušenost, která má konkrétní výsledky. Často se tedy mění nejen jejich schopnosti, ale také jejich životy.

Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praze
office@coachingsystems.cz, +420 731 186 169