https://www.coachingsystems.cz/wp-content/uploads/crkalova-640x792.jpg

PhDr. Anita Crkalová

Anita pracuje více než 25 let v oblasti vzdělávání a seberozvoje. Podílí se na rozvoji profese koučování, získala individuální akreditaci kouče EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Působí jako supervizor koučovacích výcviků Academy od Coaching Excellence. Těžištěm její práce je individuální koučování a vedení workshopů pro manažery a kouče. Anita při své práci využívá principy neuro-lingvistického programování, techniky tvořivosti a práce s energií.

S Norbertem Riethofem vydala publikace zaměřené na osobnostní typologii podle MBTI ® „Jak zefektivnit práci v týmu“ a „Průvodce světem koučování a osobnostní typologie: Inspirace pro praxi“.


Srdeční témata

  • Síla sebepoznání – praktické využití sebeporozumění podle typologie MBTI® pro týmovou práci, komunikaci, vedení lidí a koučování, osobní efektivitu.
  • Koučování a mentoring – trénink profesionálních kompetencí koučů a mentorů. Jak vést účinné a inspirativní koučovací/mentorovací rozhovory. Inspirace pro praxi. + follow-up Inspirace (nejen) obrazem a pohybem pro seberozvoj a rozvoj druhých. Využívání technik NLP, práce s tělem, prostorem a pohybem, poznatků neurověd, systemického přístupu.
  • Zdroje energie – poznání a efektivní využívání zdrojů energie jako základ pro zvládání zátěžových situací. Jak hořet a nevyhořet. Co nás nabíjí a naopak vybíjí. Praktické tipy, jak nakládat vědomě a bezpečně s naší energií. Techniky mindfulness.
  • Sebeřízení – Kdo chce řídit druhé, musí umět řídit sám sebe. Práce s časem, prioritizace, zvládání časožroutů a zlodějů energie (vnitřních a vnějších). Zvládání stresu, emocí a změn.
  • Rozvíjení tvořivosti – kreativita jako prevence syndromu vyhoření. Jak rozvíjet tvořivost v každodenním životě.


Můj přístup
 

Kurzy jsou zaměřeny na představení hlavních bodů tématu, pochopení souvislostí a praktický nácvik dovedností. Mým záměrem je přinášet inspiraci a zprostředkovat prožitek, který informace zakotvuje a podporuje jejich zapamatování. Ráda vedu kurzy s lehkostí, přitom do hloubky, v přátelské, tvořivé atmosféře a zároveň v přehledné struktuře. Má lektorská práce mě moc baví a přistupuji k ní s pokorou, zájmem a citlivou pozorností pro potřeby účastníků.

Absolvováním kurzů prohloubíte sebeporozumění, podpoříte osobní efektivitu a tvořivost, poznáte své zdroje energie a naučíte se je účinně využívat, rozšíříte repertoár tipů pro práci s lidmi, získáte inspiraci pro svůj další rozvoj.

Koučování vnímám jako účinnou a inspirující metodu rozvoje lidského potenciálu, jako prostor mezi otázkou a odpovědí. V oblasti koučování a osobnostního rozvoje se průběžně vzdělávám.

Motto:
„Skutečný objev – to není najít nové země, ale dívat se na svět novýma očima.“ M. Proust

Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praze
office@coachingsystems.cz, +420 731 186 169