ÚvodNaši lektoři a koučové RNDr. Radek Machač, Ph.D.

https://www.coachingsystems.cz/wp-content/uploads/002-640x792.png

RNDr. Radek Machač, Ph.D.

Ve společnosti Coaching Systems se zabývá rozvojem obchodu, vedením konzultantských projektů, lektorskou činností zejména v oblastech manažerského rozvoje, efektivní komunikace a rozvoje obchodních dovedností. Věnuje se výkonnostnímu koučování. Radek staví svou současnou praxi na bohatých zkušenostech z pozic obchodního zástupce, area manažera, obchodního a komerčního ředitele v nadnárodní farmaceutické společnosti. V rámci svého předchozího působení měl na starosti strategický rozvoj výkonnosti obchodních týmů. Prošel mnoha výcviky a tréninky v oblasti manažerských a prodejních dovedností u nás i v zahraničí. Koučování se věnuje 20 let. Dříve jako součást své manažerské role, od roku 2011 cíleněji, s větší intenzitou a výhodou nezávislosti externího kouče.


Srdeční témata

  • Řešení konfliktních situací (komunikační styly dle Kilmanna) a jak přimět druhou stranu ke spolupráci.
  • Osobní efektivita (práce s cílem, zvládání změny, management vs. leadership).
  • Využití typologie osobnosti MBTI® pro: sebepoznání/seberozvoj, zlepšení komunikace, zvýšení týmové spolupráce.
  • Rozvoj manažerské (příp. obchodní) komunikace.
  • Zvyšování vlivu (budování partnerství, motivace, síla správných otázek, účinná zpětná vazba).


Můj přístup 

Životní a pracovní situace jsou komplexní a vždy je vhodné vnímat širší kontext a sám chtít změnu. S jednotlivci i skupinou pracuji koučovacím způsobem, tzn. snažím se rozšiřovat jejich vnímání reality a zvyšovat jejich zodpovědnost za uskutečněné kroky. Zároveň se snažím provokovat jejich dosavadní přístup/myšlenky a současně zajistit bezpečné prostředí pro jejich odhodlání k akci.

Vhodnými aktivitami a provokativními otázkami podporuji rozhodnutí účastníků chtít udělat (nějakou) konkrétní změnu ve své praxi, třeba malou, ale skutečnou. Věřím, že kurz musí být interaktivní, zábavný, ale také s plným nasazením jednotlivců, k čemuž využívám humor a dlouholeté zkušenosti manažera, kouče, trenéra házené, manžela.

Jako kouč jsem naslouchající, podporující a zároveň se snažím koučovanému poskytnout „zrcadlo“ pro zvědomění jeho vnitřního nastavení nebo bariér. Jsem pozitivně naladěný, věřím, že většinu situací v životě lze zvládnout a že stojí za to pokusit se změnit to, co nám brání nebo s čím nejsme spokojeni. Změny začínají u nás (v nás). Ve své koučovací praxi dodržuji EMCC kompetence kouče a ctím etický kodex EMCC.

Motto:
„Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.“ Thomas Alva Edison


Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praze
office@coachingsystems.cz, +420 731 186 169