ÚvodNaši lektoři a koučové PhDr. Norbert Riethof, Ph.D.

https://www.coachingsystems.cz/wp-content/uploads/riethof-640x792.png

PhDr. Norbert Riethof, Ph.D.

Exekutivní kouč, supervizor koučů, psycholog, psychoterapeut a konzultant, specialista na poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Zaměřuje se zejména na metodologii rozvojových projektů, tréninků, koučovacích programů a na rozvoj manažerských týmů pro známé mezinárodní společnosti. V oblasti rozvíjení lidského potenciálu pracuje více než 20 let. Vedle řízení společnosti Coaching Systems se též zabývá individuálním koučováním a psychologickým poradenstvím pro manažery. Vede koučovací výcviky a je supervizorem koučů nejen v Academy of Coaching Excellence. Externě přednáší na FF UK v Praze. Je spoluautorem knih „Jak zefektivnit práci v týmu“ a „Průvodce světem koučování a osobnostní typologie: inspirace pro praxi.“


Srdeční témata

  • Trénink koučovacích dovedností (pro manažery, lídry nebo profesionální kouče) – se zaměřením na Gestalt a existenciální koučování.
  • Individuální koučování (pro všechny úrovně řízení) s důrazem na hledání smyslu a na soulad osobních a firemních hodnot.
  • Typologie osobnosti MBTI® a její využití pro sebepoznání a seberozvoj.
  • Syndrom vyhoření (jak jej rozpoznat a jak mu předcházet).
  • Supervize koučů (dialogické vedení koučů interních i externích).


Můj přístup 

Jsem lektor a kouč, který se vždy plně a individuálně věnuje klientovi. Po více než 20 letech v korporátním vzdělávání a rozvoji stále nacházím nové zdroje inspirace a jsem hrdý na to, že mohu svým klientům nabídnout neotřelý a inspirativní pohled na sebe sama a na situace, které prožívají. Používám modely koučování a psychologické metody práce s klienty, které jsou užitečné pro zakázku klienta. Neopakuji však pokaždé stejné koučovací techniky, ale volím ty nejvhodnější pro klienta. Baví mě „být koučem“ a ne „dělat koučování“

Koučování je pro mě kouzlo a prožitek okamžiku a ve svém přístupu využívám prvky Gestalt psychologie a existenciálního koučování – stejnou měrou jako techniky z koučování výkonnostního nebo dovednostního – podle toho, co situace a zakázka klienta vyžaduje. Jsem zvyklý pracovat s top executives, stejně jako s liniovými manažery nebo prvoliniovými pracovníky.

Jsem člověk optimistický, se silnou vírou, že věci mívají smysl. Vedle svých silných stránek (naslouchání, vstřícnost, profesionalita) jsem si vědom i svých rozvojových oblastí a hran (předsudky, přílišná snaha pomoci, …) a jsem vždy připraven si vyslechnout zpětnou vazbu a pracovat na sobě. Jsem člověk trpělivý a mám rád humor, který věci odlehčuje a lidi spojuje.

Motto:
„Jediný paprsek světla může rozptýlit mnoho tmy.“ Sv. František z Assisi

Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praze
office@coachingsystems.cz, +420 731 186 169