https://www.coachingsystems.cz/wp-content/uploads/005-640x792.png

RNDr. Alan Undus

Alan je konzultant, exekutivní kouč a mentor s dlouholetou praxí exekutivního manažera v mezinárodních společnostech. Ve své praxi využívá bohatých zkušeností z práce v komerčních organizacích na pozicích od obchodního zástupce, přes sales manažera, ředitele prodeje a marketingu až po ředitele lokální pobočky, či regionálního ředitele. Úspěšně vedl lokání zastoupení zahraniční korporace a region CEE a také řadu mezinárodních týmů a projektů, např. zvýšení efektivity prodejních týmů, změny obchodního modelu, otevření nových prodejních kanálů, digitální prodej, zavedení CRM a ETMS, jak v České republice, tak i v regionu CEE.


Srdeční témata

  • Rozvoj manažerských dovedností (role v organizaci a jak ji naplňovat, situační vedení, efektivní spolupráce, motivace)
  • Využití typologie osobnosti MBTI®(pro sebepoznání a vlastní rozvoj, zlepšení komunikace a spolupráce u jednotlivců i týmů)
  • Efektivní komunikace v businessu (očekávání, cíle, příležitosti, jak dosáhnout souhlasu)
  • Posilování vlivu a exekutivní prezentace (cíl, strategie, klíčová sdělení, taktika a chování)


Můj přístup 

Pracuji koučovacím způsobem a vedu jednotlivce i skupiny k uvědomění si situací, vlastního chování a interakce s ostatními. Pomáhám hledat potřebné změny, formulovat individuální cíle a konkrétní kroky k dosažení pokroku, otázkami podporuji hledání nových přístupů a posouvání vlastních limitů koučovaných. Snažím se posilovat pocit zodpovědnosti za uskutečňování změn v praxi a motivovat k aktivnímu vnímání dosažených úspěchů.

S managementem změny a s transformačními procesy v organizacích pracuji více než 20 let. Zaměřuji se na efektivní komunikaci, jak individuální, tak uvnitř skupiny s cílem zlepšit způsob komunikace a jejího dopadu na spolupráci a zvyšování vlivu na ostatní.

Při koučování a mentoringu využívám dlouholetých znalostí a zkušenosti z managementu zahraničních korporací, vedení týmů, transformačních procesů a strategického řízení, mohu tak nabídnout lepší vhled do situace moderních manažerů a nacházet řešení pro jednotlivce i organizace.

Motto:
„Změny určují naši budoucnost – nic není neměnné s výjimkou změny.“ Aristoteles

Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praze
office@coachingsystems.cz, +420 731 186 169