ÚvodNaši lektoři a koučové Ing. Rudolf Zvánovec, CSc.

https://www.coachingsystems.cz/wp-content/uploads/zvanovec-640x792.jpg

Ing. Rudolf Zvánovec, CSc.

Manažer, poradce, mentor, kouč (a bývalý vysokoškolský učitel) se zaměřením na poradenství v oblasti vývoje a realizace firemních strategií, inovací a efektivity řízení společností a projektů. Vedle práce pro nadnárodní finanční skupinu se Rudolf nyní aktivně věnuje individuálnímu koučinku a mentoringu pro výrobní nebo obchodní společnosti, kde využívá své dlouholeté praxe. Specializuje se na identifikaci a posilování těch manažerských a leadership kompetencí, které jsou zásadní pro další rozvoj jak manažerů a leaderů, tak pracovníků na expertních pozicích. Rád k tomu využívá znalosti typologie osobnosti MBTI®.


Srdeční témata

  • Využití typologie osobnosti MBTI® (identifikace těch manažerských a leadership kompetencí, které je nejvíce vhodné rozvíjet)
  • Efektivní rozvoj manažerských dovedností (definování účinného postupu „naladěného přesně podle každého klienta“ pro rozvoj zejména business kompetencí)
  • Strategie (jak efektivně připravit a realizovat strategie)
  • Corporate Governance (vhodné nastavení řídících a supervizních mechanismů ve firmách)


Můj přístup 

Vždy hledám cestu, jak klientům přinést vysokou přidanou hodnotu, a to nad rámec jejich očekávání. Domnívám se, že toho dosahuji pomocí způsobu práce, který je založen na hybridním přístupu, kdy kombinuji koučink a mentoring s tím, že:

  • do procesu se snažím promítnout svoje 30leté pracovní zkušenosti, které jsem získal jako liniový i projektový manažer a poradce především v mezinárodních firmách,
  • snažím se propojit osobnostní profil klienta s doporučeními na individuální doplnění těch kompetencí, jejichž zlepšení bude pro klienta generovat pro něj největší pozitivní posun.

Práce s klienty pro mne znamená především radost, způsob (vzájemného) obohacení, uspokojení a energii, zejména když vidím, že klientovi práce se mnou mu přináší přidanou hodnotu. Mám velmi pozitivní zkušenosti jak z práce s top manažery v zahraničních i ryze českých společnostech, tak i s podporou začínajících manažerů nebo expertů, kteří se na manažerskou dráhu teprve připravují.

Motto:
„Pokaždé existují cena i rizika naších činů. Jsou ale nesrovnatelně menší, nežli rizika spojená s pohodlnou nečinností.“ John F. Kennedy

Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praze
office@coachingsystems.cz, +420 731 186 169