MBTI a koučování

Jak funguje typologie osobnosti a jak ji používat v koučování

 

Ne vždy platí, že bychom se k ostatním měli chovat tak, jak bychom chtěli, aby se druzí chovali k nám. Osobnostní typologie nás učí, že každý jsme jiný a proto je důležité začít u sebe a u sebepoznání. Čím lépe poznáme sami sebe, tím lépe pochopíme ostatní.

Cíle programu:

 • Na základě sebepoznání a pochopení odlišností mezi lidmi zvýšíte svou schopnost komunikace a týmové spolupráce
 • Snížíte pocit stresu
 • Pochopíte, že odlišnosti mezi lidmi nemusí být zdrojem konfliktu, ale mohou být naopak cenné.
 • Získáte doporučení, jak ve svém manažerském přístupu vyvažovat preference tak, abyste efektivně vedli různé osobnostní typy zaměstnanců a členů týmu.

Klíčová témata:

 • Principy jungovské typologie
 • Nalezení svého osobnostního typu
 • Jak získáváme energii: Extraverze nebo Introverze?
 • Jak přijímáme informace: Smysly nebo Intuice?
 • Jak se rozhodujeme: Myšlení nebo Cítění?
 • Jak přistupujeme k okolnímu světu: Rozhodování nebo Vnímání?
 • Projevy osobnostní typologie v komunikaci a týmové práci
 • Porozumění rozdílům mezi lidmi
 • Využití MBTI® v týmu a v rozvoji lidí
 • MBTI® a stresmanagement
 • Efektivní propojení koučování a MBTI®
 • Klíčové koučovací dovednosti a kompetence z pohledu osobnostní typologie

Rozsah výcvikového programu:

 • 2 tréninkové dny

Lektorka programu:

Cena programu: 12 900,- Kč +DPH (21 %)

Termín dalšího běhu programu:

 • 14.–15. 5. 2024

Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praze
office@coachingsystems.cz, +420 731 186 169