Syndrom vyhoření

Syndromem vyhoření je v dnešní době ohroženo stále více lidí a to nejen na manažerských postech a v pomáhajících profesích. Na tomto kurzu se dozvíte, jak tento syndrom rozpoznat i jak se mu v ideálním případě vyhnout.

CÍLE KURZU

  • Pochopit, čím může být syndrom vyhoření způsoben a kdo jim může být ohrožen
  • Poznat příznaky syndromu vyhoření
  • Vytvořit si osobní strategii pro předcházení syndromu vyhoření

KLÍČOVÁ TÉMATA

  • Teoretické základy syndromu vyhoření
  • Vyplnění a vyhodnocení dotazníku na syndrom vyhoření
  • Srovnání s jinými diagnózami
  • Možné příčiny a symptomy vyhoření
  • Existenciální pohled na syndrom vyhoření
  • Jak syndromu vyhoření předcházet?
  • Jak syndrom vyhoření léčit

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Kurz je určen všem, kteří se cítí ohrožení syndromem vyhoření a kteří se chtějí dozvědět, jak se syndromu vyhoření vyhnout.

Místo konání: online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení

Časová dotace kurzu: 9.00 – 17.00

Lektor: Norbert Riethof

Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praze
office@coachingsystems.cz, +420 731 186 169