Zlepšit úspěšnost obchodních jednání.
Zvýšit prodejní výkon, obrat i zisk u nových i stávajících zákazníků.
Posílit efektivitu jednání s klientem.
Umět lépe zvládat námitky.
Přesvědčivěji prezentovat výhody nabízených produktů a užitku pro zákazníka.
Zvýšit motivaci prodejců pro vlastní rozvoj a další zvyšování úspěšnosti.
Umět přenést znalosti a dovednosti do praxe.

Hlavní přínosy:
Rozvine u prodejců klíčové dovednosti pro identifikaci zákazníkových potřeb a zvládání složitých prodejních situací.
Zavedení struktury do prodejní komunikace, podpoří zavedení jednotné prodejní strategie.
Osvojení si principů efektivního vedení prodejních rozhovorů a pochopení důležitosti jednotlivých fází prodejní komunikace.
Úspěšnější zvládání námitek a přesvědčivější prezentace vlastních produktů.
Pomůže prodejcům vést jednání profesionálním způsobem i s problematickými zákazníky.
Poskytne metodu pro analýzu a zdokonalování vlastního výkonu.
Přispěje k budování větší loajality zákazníků a k trvalejším vztahům s nimi.
Získání inspirace pro další rozvíjení svých prodejních schopností.

Obsah:
Role a profil úspěšného prodejce.
Principy a zásady efektivní komunikace v prodeji.
Postup „8 kroků prodeje“.
Příprava prodejního rozhovoru.
Vedení prodejního rozhovoru (zahájení, zjišťování potřeb a situace zákazníka, prezentování nabídky, překonávání námitek, uzavírání rozhovoru).
Péče o zákazníka, rozvíjení dlouhodobých vztahů.
Nácvik jednotlivých fází prodejního rozhovoru na konkrétních situacích z praxe.
Hraní rolí, rozbor konkrétních situací.
Vyhodnocení prodejního rozhovoru. Akční plány.

Časový rozsah:
2 dny, doporučujeme doplnit následným kurzem za 6 – 8 týdnů (1 den)

Ambasador: RNDr. Radek Machač

Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praze
office@coachingsystems.cz, +420 731 186 169