ACE Practitioner

Staňte se akreditovaným profesionálním koučem

ACE Practitioner je intenzivní koučovací výcvik, který propojuje světy manažerů a koučů. Jako jediný v ČR má mezinárodní akreditaci European Quality Award od Evropské rady pro mentoring a koučink (EMCC) i mezinárodní schválení Approved Specific Coaching Training Hours od Mezinárodní federace koučů (ICF).

Cíle programu:

 • Osvojení teorie i praxe koučovacího řemesla (koučovací postoje, znalosti a dovednosti)
 • Vytvoření vlastního koučovacího stylu
 • Prohloubení sebepoznání – pomocí osobnostní typologie podle MBTI® a díky intenzivní, ale bezpečné zpětné vazbě od ostatních účastníků, lektorů a supervizorů
 • Získání mezinárodně uznávaného certifikátu o absolvování akreditovaného programu od EMCC a ICF

Klíčová témata:

 • Filozofie a principy koučování
 • Osobnostní typologie koučů a koučovaných
 • Trénování klíčových koučovacích dovedností
 • Seznámení s různými koučovacími styly od různých koučů
 • Nácvik procesu koučování a individuálních sezení
 • Překonávání bariér a překážek v koučování
 • Koučování různých typů lidí (využití osobnostní typologie MBTI®)
 • Zpětná vazba na vlastní koučovací styl

Rozsah výcvikového programu:

 • 8 tréninkových dnů (4 x 2-denní tréninkový modul)
 • 3 setkání tzv. „peer koučování“
 • Vlastní studium, případová studie, eseje
 • 3 x individuální supervize se zkušeným koučem supervizorem
 • Závěrečná zkouška / certifikace

Lektoři a supervizoři programu:

Harmonogram celého programu

Jednotlivé moduly se konají s cca 6–8 týdenním odstupem, aby účastníci měli dostatek času na splnění úkolů mezi prezenčními moduly a vypracování svých reflexí a získání zpětné vazby na ně. Včetně závěrečné zkoušky a certifikace je možné výcvikový program absolvovat během 9–10 měsíců.

Cena programu:

 • 89 000,- + DPH 21% včetně materiálů a závěrečné certifikace.

Termíny 22. běhu programu:

 • 1. modul: 27.—28. dubna 2023
 • 2. modul: 21.—22. června 2023
 • 3. modul: 7.—8. září 2023
 • 4. modul: 15.—16. listopadu 2023

Jedinečná příležitost pro absolventy výcviku ACE Practitioner!

Academy of Coaching Excellence získala povolení udílet našim absolventům European Individual Accreditation (EIA). Tato mezinárodně uznávaná akreditace koučů od EMCC je nyní k dispozici všem, kteří úspěšně absolvují výcvik ACE Practitioner a mají požadovanou úroveň praxe v koučování nebo mentoringu. Požadavky na Evropskou individuální akreditaci (EIA) jsou nyní plně zahrnuty do vzdělávacího programu. Staňte se akreditovaným profesionálním koučem

Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praze
office@coachingsystems.cz, +420 731 186 169