ACE practitioner

Staňte se akreditovaným profesionálním koučem

ACE Practitioner je intenzivní koučovací výcvik, který propojuje světy manažerů a koučů. Jako jediný v ČR má mezinárodní akreditaci European Quality Award od Evropské rady pro mentoring a koučink (EMCC) i mezinárodní schválení Approved Specific Coaching Training Hours od Mezinárodní federace koučů (ICF).

Cíle programu:

 • Osvojení teorie i praxe koučovacího řemesla (koučovací postoje, znalosti a dovednosti)
 • Vytvoření vlastního koučovacího stylu
 • Prohloubení sebepoznání – pomocí osobnostní typologie podle MBTI® a díky intenzivní, ale bezpečné zpětné vazbě od ostatních účastníků, lektorů a supervizorů
 • Získání mezinárodně uznávaného certifikátu o absolvování akreditovaného programu od EMCC a ICF

Klíčová témata:

 • Filozofie a principy koučování
 • Osobnostní typologie koučů a koučovaných
 • Trénování klíčových koučovacích dovedností
 • Seznámení s různými koučovacími styly od různých koučů
 • Nácvik procesu koučování a individuálních sezení
 • Překonávání bariér a překážek v koučování
 • Koučování různých typů lidí (využití osobnostní typologie MBTI®)
 • Zpětná vazba na vlastní koučovací styl

Rozsah výcvikového programu:

 • 8 tréninkových dnů (4 x 2-denní tréninkový modul)
 • 3 setkání tzv. „peer koučování“
 • Vlastní studium, případová studie, eseje
 • 3 x individuální supervize se zkušeným koučem supervizorem
 • Závěrečná zkouška / certifikace

Lektoři a supervizoři programu:

Harmonogram celého programu

Jednotlivé moduly se konají s cca 6–8 týdenním odstupem, aby účastníci měli dostatek času na splnění úkolů mezi prezenčními moduly a vypracování svých reflexí a získání zpětné vazby na ně. Včetně závěrečné zkoušky a certifikace je možné výcvikový program absolvovat během 9–10 měsíců.

Cena programu:

 • 79 800,- + DPH 21% včetně materiálů a závěrečné certifikace.

Termíny 20. běhu programu:

 • 1. modul:  11. – 12. 11. 2021
 • 2. modul:  13. – 14. 1. 2022
 • 3. modul:  10. – 11. 3. 2022
 • 4. modul:  12. – 13. 5. 2022

Jedinečná příležitost pro absolventy výcviku ACE Practitioner!

Academy of Coaching Excellence získala povolení udílet našim absolventům European Individual Accreditation (EIA). Tato mezinárodně uznávaná akreditace koučů od EMCC je nyní k dispozici všem, kteří úspěšně absolvují výcvik ACE Practitioner a mají požadovanou úroveň praxe v koučování nebo mentoringu. Požadavky na Evropskou individuální akreditaci (EIA) jsou nyní plně zahrnuty do vzdělávacího programu. Staňte se akreditovaným profesionálním koučem

Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praze
office@coachingsystems.cz, +420 731 186 169